196 προσλήψεις με πεντάμηνη διάρκεια και μισθό 625 ευρώ
«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα, Τομέα Ανατολικής Αττικής και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Τομέα Νότιας Αττικής και στο Δήμο Γλυφάδας, Τομέα Νήσων και Τομέα Πειραιά» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο Φιλανθρωπικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός μη κερδοσκοπικός Όμιλος Εθελοντών «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά Εκατό Ενενήντα Έξι (196) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αττικής (βλ. προαναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 625,00 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη, από 28/01/2013 έως 06/02/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αίθουσα ΙΩΝΙΑ, Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 18 (δίπλα στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ώρες 10.00΄-14.00΄,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» Τ.Θ 70822, Τ.Κ 166 05, Βούλα, υπόψη κας Παπάζογλου Ειρήνης, (τηλ. επικοινωνίας: 210 9657957).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Ανακοίνωση:
στις ιστοσελίδες και στα δημοτικά καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής όπου υλοποιείται το πρόγραμμα και στα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού του Δικαιούχου,
στην ιστοσελίδα του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» www.nhof.eu
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr
στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων-Διαγωνισμοί Φορέων-Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ)
στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του αντίστοιχου Περιφερειακού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με την κάθε Ανακοίνωση ΚΟΧ, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.