Πρόσκληση 27ης συνεδρίασης – 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05 Δεκεμβρίου
2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για σύνταξη και ψήφιση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθμός
απόφασης:16852/6-4-2011 Α.Δ.Α.: 4ΑΓΝΚ-Θ).
2. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας, φωτισμού
& δημοτικού φόρου (ανταποδοτικά τέλη) για το έτος 2013.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ’ αριθμ. 528/12 & 533/12 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την διενέργεια της διαπραγμάτευσης για την
επιλογή αναδόχου μεταφορέα για τα δρομολόγια 2,12 & 13 που αφορά στην εργασία
“Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου
Δημητρίου για το σχολικό έτος 2012-2013”.
4. Αναπροσαρμογή συντελεστών καθαριότητας
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παροχής της συγκατάθεσης (έγκρισης ) του Δήμου ,
για χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου βαφής μικροεπισκευών οχημάτων, επί
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 174 (πρώην Λ. Όλγας) αρ. απ. Ε.Π.Ζ. 151/12.
6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.(Καπετσώνη, Μαντά κλπ).
7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά
σε αναμόρφωση και ενίσχυση της σήμανσης της οδού Τατάκη για την ασφαλή
πρόσβαση των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
8. Λήψη απόφασης για μερική κατανομή ΣΑΤΑ.
9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.273,44€ για την κάλυψη δαπάνης για την
καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2012 έως 31/8/2012.
10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 25.134,15€ από πρόστιμα ΚΟΚ από 04/09/2012
έως 01/11/2012.
11. .Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 47.017,96€ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς
μαθητών.
12. Λήψη απόφασης για επιστροφή στον κ. Τσεβά Θεοφάνη του ποσού των 50,00€ ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος
13. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων και αναστολή φραγής έκδοσης
πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X