Τακτική Συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1/259 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει ανάγκες :

α) της Κοινωνικής Υπηρεσίας – στέγαση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

β) αρχειοθέτησης εγγράφων των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

2/260 Απόδοση του με αριθμ. 1090/21-9-2012 Χ.Ε. προπληρωμής.

 

3/261 Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν κωδικούς της Παγίας 2012.

 

4/262 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.200,00 € για την κάλυψη εξόδων κηδείας του άπορου δημότη μας Γεωργίου Λιναρδάτου, σύμφωνα με την 197/2012 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

 

5/263 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.461,49 € για Προμήθεια σφραγίδων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.