Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1/269 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των υπ’ αριθμ. 951/2012, 953/2012 και 954/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες αφορούν εγγραφή, στους βεβαιωτικούς καταλόγους, του ειδικού τέλους περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (υπ. ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ).

2/270 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των υπ’ αριθμ. 812/2012, 950/2012 και 952/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες αφορούν εγγραφή, στους βεβαιωτικούς καταλόγους, των τελών καθαριότητας και φωτισμού (υπ. ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ).

3/271 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 79718/20.07.2012 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής – Γενική Δ/νση Ποιότητας Ζωής, με την οποία επεβλήθη στο Δήμο Αλίμου, πρόστιμο 13.000,00 € για τη λειτουργία εγκαταστάσεων στο τέρμα της οδού Γερουλάνου στον Άλιμο, λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4/272 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει ο Δήμος μας για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4081/2012.

5/273 Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 7.336,10 € που αφορούν δαπάνες για την Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έτους 2012.

6/274 Απόδοση του 1208/11-8-2012 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7/275 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.000,00 € για Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.