129 Δήμοι δημιουργούν δημοτικά κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι δήμοι όλης της χώρας για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το  ΕΣΠΑ, έχουν ήδη ενταχτεί 129 δήμοι. Η δεύτερη φάση για την ένταξη των υπολοίπων δήμων θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την ενδυνάμωση των Δήμων μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στους πολίτες, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη συνεργασία, την οργάνωση και τον συντονισμό μεταξύ των Δήμων και του Υπουργείου, καθώς και των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο νόμο “Ανάπτυξη Δια Βίου Μάθησης”

Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. και με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013” του ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στους Δήμους και την υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόσο Εθνικής όσο και Τοπικής Εμβέλειας.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνέπραξαν η Κ.Ε.Δ.Ε., η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).

Με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος συγκροτήθηκε Επιτελική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των προαναφερθέντων φορέων. Της Επιτελικής Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δήμαρχος Πεύκης την περασμένη τετραετία.

Στη φωτογραφία από τη συνεδρίαση της επιτελικής επιτροπής για τα δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υπό την προεδρία του Γιάννη Θεοδωρακόπουλου. Δεξιά η Γενική Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κυρία Ελένη Καρατζόλα και αριστερά ο διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παναγιώτης Μανούρης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.