ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου – προτάσεις για ειδικότητες με μέλλον…

Το Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας (Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) την λειτουργία νέων ειδικοτήτων για τη σχολική
χρονιά 2012-13.
Οι ειδικότητες που το ΙΕΚ προτείνει είναι οι ακόλουθες ,οι οποίες θα
λειτουργήσουν τόσο στο κτήριο του ΙΕΚ στο Στρογγυλό όσο και στο 1ο ΣΕΚ Αγίου
Δημητρίου (για τα εργαστηριακά μαθήματα)
ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web
Designer – Developer)
ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
· ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
· ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
· ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επίσης συνεχίζουν να λειτουργούν για το δεύτερο έτος (εξάμηνα Γ’ & Δ’) οι
ακόλουθες ειδικότητες
ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
Συγκεκριμένα για την νέα προτεινόμενη ειδικότητα της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ απαιτείται από
το πρόγραμμα σπουδών των ΙΕΚ Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών.
Η Πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται σε Παιδικούς σταθμούς, Νηπιακούς
σταθμούς, Ειδικά Σχολεία, Ιδρύματα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας. Θα πρέπει να
καταβάλλετε προσπάθεια ώστε οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε διαδικασίες
αντίστοιχες των θεωρητικών μαθημάτων που διδάσκονται παράλληλα στη διάρκεια
του εξαμήνου. Οι σπουδαστές θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις
διαδικασίες. Οι πρακτικές εφαρμογές θα μπορούν να γίνονται σε όλους τους
Κοινωνικούς Φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα. Στο Α’ εξάμηνο οι
σπουδαστές θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες των σταθμών που φιλοξενούν
βρέφη ηλικίας από λίγων ημερών μέχρι (2) ετών, στο Β’ εξάμηνο παιδιά από 2 ετών
μέχρι και τη προσχολική τους ηλικία (όχι την ηλικία του νηπιαγωγείου). Στα πρώτα
εξάμηνα θα πρέπει επίσης να επισκεφθούν και να εργασθούν σε σταθμούς με ειδικά
παιδιά για 3 εβδομάδες τουλάχιστον εφόσον το επιθυμούν. Στο Δ’ εξάμηνο στη
διάρκεια των εβδομαδιαίων κύκλων μαθημάτων οι σπουδαστές θα πάρουν θέμα για
την εκπόνηση σύντομης γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του Β’ σταδίου
(πρακτικής άσκησης)
Οι ώρες της πρακτικής άσκησης σε εργασιακό χώρο είναι:Εξάμηνο Α’ : 14 εβδομάδες Χ 1 ημέρα ,
Εξάμηνο Β’ : 14 εβδομάδες Χ 1 ημέρα,
Εξάμηνο Γ’ : 14 εβδομάδες Χ 1 ημέρα,
Εξάμηνο Δ’ : 8 εβδομάδες Χ 2 ημέρες και 4 εβδομάδες Χ 5 ημέρες
Ο Διευθυντής
Δημήτριος Ε. Κυριακός
Πληροφορικός, MSc, MBA, ME

http://iek-ag-dimitr.att.sch.gr/

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.