11η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΚΑΠ Δήμου Αγίου Δημητρίου
Νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής την 27η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αγίου Δημητρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 115.6611 με τίτλο “Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

2.Λήψη απόφασης για έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.05 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φαξ” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

3.Λήψη απόφασης για έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού 602,70€ σε βάρος του Κ.Α.
15.6265.01 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

4.Λήψη απόφασης για έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.01 με τίτλο “Συντήρηση και επέκταση οικονομικών προγραμμάτων” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. 5.Λήψη απόφασης για έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού 1.070,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.62621 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) ”προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

6.Συζήτηση επί αιτήματος των εργαζομένων του ΟΠΚΑΠ.

7.Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ιωάννη Γεωργίου για διεξαγωγή έρευνας στην κατασκήνωση.

8.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΟΠΚΑΠ στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης”.

 

x

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.