Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγ. Δημητρίου την Τρίτη
Σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Δημητρίου στις 22 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. 11428/03-05-12 & 11803/07-05-12 αιτήσεων των εταιρειών “Ιάκωβος & Ιωάννης Μπουχώρης ΟΕ” και “Ιωάν. Σιάμος ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ” αντίστοιχα που αφορούν στην μεταφορά μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτος 2011-2012.

2. Λήψη απόφασης για άσκηση κύριας παρέμβασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (κτηματολόγιο) σε υπόθεση Δάφνης Μπιμπλή για ακίνητο εκτάσεως 575 τμ στην θέση ΚΟΛΩΝΑ (νεκροταφείο).

3. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της με αριθμό 500/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και ορισμός υπολόγου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 35.7332.01 με τίτλο “Συντήρηση – επέκταση – αντικατάσταση πρασίνου στην κατασκήνωση” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.”

5. Λήψη απόφασης για απόδοση του υπ’ αριθμ. 248/2012 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.