Προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Την πρόσληψη τριάντα δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για το χρονικό διάστημα 18 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουλίου 2012.

Οι ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα είναι:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1. Άτομα (2) ΠΕ Απόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ελλείψει αυτών ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ελλείψει αυτών ΔΕ Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, για διδασκαλία Εικαστικών.2. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ορχηστρική ή ελλείψει αυτής ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική ή ελλείψει αυτής Απόφοιτος Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης ή ΔΕ Εφαρμοσμένων Τεχνών Χορού.3. Άτομα (2) ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί»4. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Επιτραπέζια Αντισφαίριση ή ελλείψει αυτής Προπονητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής Προπονητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με Πανελλήνια Διάκριση.5. Άτομο (1) ΠΕ Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτής ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ή ελλείψει αυτής ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.6. Άτομα (2) Δάσκαλοι Σκακιού με Πανελλήνια διάκριση ή 5ετή εμπειρία7. Άτομα (2) Μουσικοί με Πτυχίο Αρμονίας για εκμάθηση τραγουδιών. 8. Άτομο (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8ΩΡΗ)1. Άτομα (4) ΠΕ Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτής ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ή ελλείψει αυτής ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.2. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Τζούντο ή ελλείψει αυτής Προπονητής Τζούντο ή Καράτε απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής ΔΕ Προπονητής Τζούντο ή Καράτε .3. Άτομα (3) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο ή ελλείψει αυτής Προπονητής Ποδοσφαίρου απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής ΔΕ Προπονητής Ποδοσφαίρου.4. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός ή ελλείψει αυτής Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής ΔΕ Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού.5. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση ή ελλείψει αυτής Προπονητής Καλαθοσφαίρισης απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής ΔΕ Προπονητής Καλαθοσφαίρισης .6. Άτομα (2) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίριση ή ελλείψει αυτής Προπονητής Πετοσφαίρισης απόφοιτος Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιασδήποτε κατηγορίας με άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή ή ελλείψει αυτής ΔΕ Προπονητής Πετοσφαίρισης.7. Άτομο (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ξιφασκία ή ελλείψει αυτής με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή Υγείας και Ευρωστίας ή Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής ή ελλείψει αυτής με ειδικότητα Χειροσφαίρισης .8. Άτομα (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.9. Άτομα (4) ΥΕ Καθαρίστριες.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης (Κύπρου 68 – Αργυρούπολη) Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2132018700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 3. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας τους.4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.5. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία. 6. Βιογραφικό σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης δηλαδή από 10 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου 2012.


Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X