39 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου




Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) θέσεων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την με αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 22066/08.07.2024 Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  ξεκινάει την Τρίτη 09.07.2024 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22.07.2024.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 22066/08.07.2024



Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων

Επισημαίνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Σε περίπτωση θανάτου λόγω ενδοοικογενειακής βίας και εφόσον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες των δήμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ενός συγγενούς αποβιώσαντος πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος με αυτόν. Για την πρόσληψη υποβάλλεται αίτηση από τον υποψήφιο προς τον οικείο δήμο, εντός της ως άνω προθεσμίας.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.