Κώστας Χαρίτος: Πότε γίνεται ανάκληση της οικοδομικής άδειας
(Άρθρο του Κώστα Χαρίτου Δικηγόρου Υπ.ΔΝ – Δημοτικού Συμβούλου Αλίμου)

Η οικοδομική άδεια αποτελεί διοικητική πράξη η οποία εκδίδεται κατά κανόνα από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου στον οποίο υπάγεται το συγκεκριμένο έργο. Όπως όλες οι διοικητικές πράξεις, έτσι και η οικοδομική άδεια δύναται – υπό προϋποθέσεις – να ανακληθεί από τη Διοίκηση, και ειδικότερα από το όργανο το οποίο την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της (την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης δηλαδή). Με την ανάκληση αίρεται η ισχύς της διοικητικής πράξης, με την έκδοση άλλης νεότερης.
Ειδικά στην περίπτωση της οικοδομικής άδειας, έχει κριθεί ότι τούτη μπορεί να ανακληθεί μόνο εάν είναι παράνομη ή συντρέχει ειδικώς προβλεπόμενος στο νόμο λόγος για την ανάκλησή της. Γι΄ αυτό το λόγο η πράξη με την οποία ανακαλείται η οικοδομική άδεια πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία, με την οποία να προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο η πλημμέλεια, το σφάλμα δηλαδή που αποδίδεται στην άδεια ή άλλος λόγος που επιτρέπει τυχόν κατά νόμο ανάκληση.
Η ανάκληση μιας παράνομης οικοδομικής άδειας από τη Διοίκηση είναι σε κάθε περίπτωση επιτρεπτή εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την έκδοση της. Αν έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή της , η ανάκληση της οικοδομικής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος ή αν η έκδοση της ανακαλούμενης διοικητικής πράξεως προκλήθηκε από δόλια ενέργεια του διοικουμένου.
Πέραν της ανάκλησης της οικοδομικής άδειας από τη Διοίκηση, άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να παύσει η ισχύς μιας οικοδομικής άδειας είναι να ασκηθεί κατ΄ αυτής αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δικαστηρίου, από κάποιον ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το Δικαστήριο να κάνει δεκτή την αίτηση αυτή και να ακυρώσει την οικοδομική άδεια. Η προθεσμία για να ασκήσει κάποιος αίτηση ακύρωσης κατά οικοδομικής άδειας είναι 60 ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του περιεχομένου αυτής. Με την αμετάκλητη ακύρωση της οικοδομικής άδειας από το Δικαστήριο, παύει η ισχύς της.


Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023
Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.