56 προσλήψεις στον Δήμο Γλυφάδας
Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 56 θέσεων:

Ειδικότητες
ΔΕ Εργατών/ ΔΕ Εργατών Πυρασφάλειας – 18 θέσεις
ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Β’ Κατηγορίας – 5 θέσεις
ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας – 5 θέσεις
ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας – 7 θέσεις
ΔΕ Οδηγών Γ’& Δ’ κατηγορίας – 2 θέσεις
ΔΕ Οδηγών Ε’ κατηγορίας – 1 θέση
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων /Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 6 θέσεις
ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 12 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του δήμου (Άλσους 15 – Γλυφάδα) από Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 έως Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και από 08:00-14:00 τα κάτωθι δικαιολογητικά:


Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( χορηγείται από την υπηρεσία )
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Απαιτούμενα Ειδικά τυπικά προσόντα αντίστοιχα της αιτούμενης ειδικότητας όπως αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες.
Πιστοποιητικό γέννησης του οικείου Δήμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τους έχοντες ανήλικα τέκνα , για τους Δημότες θα αναζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.