Κάνε την επιχείρησή σου τον πιο ασφαλή κόσμο!
Η ασφάλεια των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων, είναι υψίστης σημασίας στον συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό μας κόσμο, σίγουρα για την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά και συγκεκριμένα για οργανισμούς και επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριοποίηση βασίζεται ή εμπλέκει σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία και τα ψηφιακά συστήματα.
Μαζί με την εξέλιξη των “υποδομών” όμως, έρχεται και η αύξηση των σχετικών απειλών και κινδύνων όπως διάφορες επιθέσεις και  παραβιάσεις δεδομένων, που εγείρουν ανησυχίες περί απορρήτου και επιτάσσουν τη διεξαγωγή αναλύσεων και την εφαρμογή ισχυρών υπηρεσιών ασφαλείας που θα προστατεύουν τις διάφορες υποδομές πληροφορικής της κοινωνίας μας. Μέσω του notia.gr θα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά, τα βήματα και τη  σημασία στην υιοθέτηση αυτών των πρακτικών.

  1. Απειλές & Ευπάθεια

Από τη μία γίνεται εντοπισμός και επιμέρους ανάλυση των πιθανών απειλών, που εκθέτουν σε κίνδυνο τις πληροφοριακές υποδομές της επιχείρησης (όπως επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, παραβιάσεις δεδομένων, εσωτερικές απειλές, απόπειρες phishing), και από την άλλη εξετάζονται  οι αδυναμίες, οι αναχρονισμοί και  τα τρωτά σημεία των ίδιων των υποδομών (δίκτυα, συστημάτων, εφαρμογές αποθήκευσης δεδομένων, ανεπαρκείς έλεγχοι) που τις καθιστούν επιρρεπείς στους κινδύνους.


Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023
Σε αυτή τη διαδικασία ίσως χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον επαγγελματία εξειδικευμένο στις υπηρεσίες ανάλυσης ρίσκου και ασφάλειας της f society

  • Ιεράρχηση Κινδύνων

Το επόμενο βήμα, αφού εντοπιστούν και αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, είναι να τοποθετηθούν σε μία συγκεκριμένη σειρά αντιμετώπισής του, βασισμένη στην πιθανότητα εμφάνισης και υλοποίησής τους, αλλά και του αντίστοιχου αντίκτυπου που θα επιφέρουν.
Έτσι, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν καλύτερα προς ποια κατεύθυνση πρέπει να διαθέσουν τους χρηματικούς τους πόρους, προκειμένου να αποκρούσουν το συντομότερο δυνατόν τα ζωτικής σημασίας τρωτά σημεία.

  • Έλεγχοι, Παρακολούθηση και Βελτίωση

Το τελευταίο βήμα που θα εξασφαλίσει στην επιχείρησή σου την 100% παρουσία της στον κυβερνοχώρο, απαιτεί την έμπρακτη εφαρμογή μέτρων ενάντια στους εντοπιζόμενους κινδύνους και τη μετέπειτα αξιολόγησή τους. Συνήθως αυτά είναι  (πιο) ισχυρά τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών, έλεγχοι πρόσβασης, πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, και η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης των εργαζομένων  με τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Μετέπειτα, θα πρέπει οι εφαρμοσμένες πρακτικές να είναι υπό συνεχής παρακολούθηση, δεδομένου ότι  ανάλυση κινδύνων και οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν είναι εφάπαξ δραστηριότητες, αλλά επιδέχονται συνεχείς βελτιώσεις. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεχούς παρακολούθηση της υποδομής πληροφορικής τους, όπως η τακτική σάρωση ευπάθεια και οι αξιολογήσεις της ασφαλείας,  και συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις απειλές. Η πρόληψη και η ενημέρωση ενάντια σε νέες αναδυόμενες απειλές, είναι το κλειδί για κάθε απαιτούμενη προσαρμογή των μέτρων ασφαλείας, και επομένως για τη συνολικότερη ασφάλεια κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.