Η Βιωσιμότητα των Βιομηχανικών Κατασκευών
Με τη θερμοκρασία του πλανήτη να αυξάνεται εκ νέου κάθε χρόνο, και την περιβαλλοντική κρίση να ακμάζει ποικίλως, τίθενται στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική βιομηχανία. Η βιωσιμότητα και η φιλικότητα προς το περιβάλλον των νέων κτιρίων που χτίζονται, αποτελούν πολύ κρίσιμους παράγοντες που θα πρέπει πλέον να εξετάζονται σε βάθος και να επιδιώκεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Ασφαλώς, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος μιας κατασκευής, τόσο μεγαλύτερη είναι η θετική ή αρνητική επιρροή του προς το περιβάλλον.

Από την άλλη, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς, τα περισσότερα κτίρια μεγάλης κλίμακας (όπως αποθήκες-εργοστάσια, γήπεδα και σπίτια γυμναστικής, κτίρια παραγωγής ενέργειας κ.ά.), κατασκευάζονται ούτως ή άλλως συνήθως από χάλυβα, εξαιτίας κάποιων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του υλικού, που τον καθιστούν καταλληλότερο έναντι των υπολοίπων, για κατασκευές αυτού του είδους. Ένα από τα πλεονεκτήματα του χάλυβα, είναι και το μικρό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι εν τέλει, οι μεταλλικές κατασκευές που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, παρά το μέγεθός τους, επιτυγχάνουν να μη βλάψουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον.Παρακάτω, θα δούμε πιο συγκεκριμένα πώς μια μεταλλική κατασκευή αποτελεί μια πιο βιώσιμη επιλογή, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που έχει ο χάλυβας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θελήσετε να μάθετε, απορία που δημιουργηθεί, ή εξειδικευμένη καθοδήγηση σχετικά με ένα προσωπικό σας project, αναζητήστε τεχνικούς για ειδικές μεταλλικές κατασκευές από την Βουτσαδάκης ΑΒΕΤΕ.

  • Πρώτον και κυριότερο, ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικά ανακυκλώσιμο υλικό αγγίζοντας το 100% της δυνατότητας ανακύκλωσής του. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, οι κατασκευές μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να ανακυκλωθούν πλήρως. Έτσι μειώνεται η αναζήτηση και η χρήση νέων φυσικών πόρων, και οι επιπτώσεις τους.
  • Όπως εύκολα προκύπτει από την παραπάνω χρήση του όρου “αποσυναρμολόγηση”, οι μεταλλικές κατασκευές προκατασκευάζονται εκτός εργοταξίου, και στη συνέχεια μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο πεδίο. Εκτός από τα παραγόμενα απορρίμματα που μειώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των μεταλλικών μελών (χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από πολλά άλλα δομικά υλικά) , περιορίζονται σημαντικά τα απόβλητα που δημιουργούνται κατά την ανέγερση, αφού ελαχιστοποιείται ο χρόνος εργασιών και οι εργασίες στο πεδίο.
  • Η ποικιλομορφία των χαλύβδινων μελών και των συνδυασμών ενώσεών τους, προσδίδει στις κατασκευές τους εξαιρετική ευελιξία, καθιστώντας δυνατό να σχεδιαστούν και να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά, διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ, και χρηστικές λειτουργίες. Αυτό με μια πιο ευρεία ματιά, συνεπάγεται την προσαύξηση της διάρκειας ζωής του κτιρίου, αφού είναι εφικτό να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες προσαρμογές, μειώνοντας την ανάγκη αντικατάστασης και εξοικονομώντας πόρους.

Τέλος, οι μονωτικές ιδιότητες του ίδιου του υλικού μειώνουν τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, επιτρέποντας την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας για τη φύλαξη του εμπορεύματος ή την άνεση των φιλοξενούμενων, και συνδυαζόμενες με την ευελιξία των μελών οδηγούν σε ενεργειακά αποδοτικότερο σχεδιασμό.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.