“Η Εκκλησία βγάζει στο σφυρί το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης”
Η  Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, παρακολουθεί πολύ στενά όλα τα θέματα που αφορούν την λεγόμενη – φερόμενη εκκλησιαστική περιουσία και παρεμβαίνει δημόσια ενημερώνοντας τους πολίτες και ζητώντας την λήψη θεσμικών μέτρων στη απαράδεκτη τακτική της ιεραρχίας της εκκλησίας, η οποία με κριτήρια αποκλειστικά και μόνο χρηματοοικονομικά προβαίνει σε ανίερες μπίζνες ενάντια στο κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον.

Πρόσφατα θέσαμε θέμα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στην 13η συνεδρίαση της 24/10/2022  για τις επικίνδυνες πρακτικές  στη διαχείριση της φερόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας από την ιεραρχία της εκκλησίας η οποία προχωρά σε  απευθείας συμφωνίες με  απαράδεκτο και αντιθεσμικό τρόπο  με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συμφωνίες αυτές πυροδοτούν ορατούς κινδύνους για τη δημόσια – δημοτική περιουσία και το φυσικό και αστικό περιβάλλον.


Ανδρέας Κονδύλης: Προστατεύουμε και διεκδικούμε τα συμφέροντα του Δήμου και του πολίτη, και δεν κάνουμε πίσω ούτε εκατοστό!!
 (ΔΕΙΤΕ:   https://www.facebook.com/dimosvvv/videos/484658713686871 ερώτηση  ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. από 6΄:39΄΄ έως 7΄:23΄΄ – – απάντηση Δημάρχου  από 1:07΄:36΄΄ έως 1:15΄:56΄΄)

Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) που δίκασε το θέμα της περαιτέρω αποζημίωσης  της ιεραρχίας της εκκλησίας ενάντια στο Ελληνικό Δημόσιο και το δήμο αποτελεί μια αναμενόμενη νομική κίνηση η οποία αποσκοπούσε, το 2013 που κατατέθηκε,  στην περαιτέρω ισχυροποίηση της εκκλησίας ως  νόμιμη δικαιούχο – ιδιοκτήτρια των επίμαχων εκτάσεων και μάλιστα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεγονός που επετεύχθη με την αναγνώριση της αγωγής ως παραδεκτής από το Ε.Δ.Α.Δ. και έκανε την εκκλησία ισχυρή διάδικο άσχετα εάν δεν της επιδικάστηκε αποζημίωση.  

Στις 3/11/2022, αφού νωρίτερα πάρθηκε η απόφαση σε ανώτατα επίπεδα της ιεραρχίας της εκκλησίας, ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ότι το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ξεκινά τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση, υπό την μορφή της μακροχρόνιας ενιαίας μίσθωσης 99 ετών, τριών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή «Μεγάλο Καβούρι» στη Βουλιαγμένη Αττικής. (ΔΕΙΤΕ το ΕΠΙΣΗΜΟ έγγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού:   https://drive.google.com/file/d/13KldTd-iGl1MwYgNJJopn0zY90fByVD6/view?usp=sharing)

 Συγκεκριμένα αφορά:

Α) Ακίνητο επιφανείας 11.836 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506011/0/0, όπου στεγάζονται οι κύριοι χώροι του Ορφανοτροφείου, στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% (εφεξής «ακίνητο Α»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών, μισθώσεων και διεκδικήσεων.

Όσον αφορά στο ακίνητο Α: Εντός του χώρου του ακινήτου Α, υφίστανται διάφορα κτίσματα όπως αυτά εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα υφίστανται: κτήριο A με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 193,41 τ.μ., κτήριο Β με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 102,54 τ.μ., κτήριο Γ με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 348,24 τ.μ., κτήριο Δ με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 273,71 τ.μ., κτήριο Ιερού Ναού με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 89,17 τ.μ., κτήριο Φυλακίου με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 10,00 τ.μ. και κτήριο Ε με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 532,39 τ.μ..

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Β) Ακίνητο επιφανείας 1.627 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506040/0/0, όπου βρίσκεται και το κτίριο του εκμισθούμενου εστιατορίου «ΙΘΑΚΗ», στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% (εφεξής «ακίνητο Β»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων.

Όσον αφορά στο ακίνητο Β: Εντός του χώρου του ακινήτου Β, υφίστανται κτίσματα, στεγασμένου χώρου κυρίας χρήσεως, 578,80 τ.μ. και δύο αποθήκες, υπ’ αριθμ. 105 και 105Α, εκτάσεως 14,83 τ.μ. και 12,52 τ.μ. αντιστοίχως, όπως αυτά περιγράφονται στο παρακάτω συμφωνητικό μίσθωσης, όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν. Το ακίνητο έχει εκμισθωθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με το από 6.7.1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, η διάρκεια της μίσθωσης λήγει την 30ή Ιουνίου 2042, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γ) Ακίνητο επιφανείας 3.885 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506032/0/0, όπου έχουν ανεγερθεί τέσσερις κατοικίες οι οποίες εκμισθώνονται σε ιδιώτες, στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας 100% (εφεξής «ακίνητο Γ»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων.

Όσον αφορά στο ακίνητο Γ: Εντός του ακινήτου Γ, υφίστανται τέσσερα (4) κτίσματα (οικίσκοι), όπως αυτά περιγράφονται στα παρακάτω επιμέρους ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και συγκεκριμένα, ο υπ’ αριθ. 101 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, επιφανείας 57,76 τ.μ. και εξώστη επιφάνειας 23,28 τ.μ., ο υπ’ αριθ. 102 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, επιφάνειας 52,17 τ.μ. και εξώστη, επιφανείας 25,38 τ.μ., ο υπ’ αριθ. 103 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο όροφο, επιφανείας 91,59 τ.μ. και πρώτο όροφο, επιφανείας 64,56 τ.μ., και ο υπ’ αριθ. 104 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο όροφο, επιφανείας 63,49 τ.μ., και δυο βεράντες επιφανείας 13,30 τ.μ. και πρώτο όροφο, επιφάνειας 58,34 τ.μ. και εξώστη ιδιοκτησίας των 4 οικίσκων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όλη  αυτή η περιοχή αναφέρεται στην ιστορική συμφωνία μεταξύ εκκλησίας και Ελληνικού δημοσίου του 1951 βάσει της οποίας συντάχτηκε η σύμβαση 1900/1951 του   συμβολαιογράφου Χρήστου Κατσαφαρόπουλου

(ΔΕΙΤΕ τη σύμβαση https://drive.google.com/file/d/1_mV7Cx2TGVoYb3FnisPIQRpykpc6h8Ea/view?usp=sharing) η οποία αναφέρεται και επικυρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 121 Α 1951 που αποτελεί το σχέδιο ρυμοτομίας της Βουλιαγμένης στο οποίο  καθορίζονται δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι

 (ΔΕΙΤΕ το ΦΕΚ https://drive.google.com/file/d/1FFxq-8PE9Ruok-o9UT6TH99lUr2fcayn/view?usp=sharing  ΔΕΙΤΕ το επίσημο σχέδιο https://drive.google.com/file/d/1JRXBKgh8M4BcJH8S9nPWNBiSRW2aPHLf/view?usp=sharing)

Τα επίμαχα προς μακροχρόνια μίσθωση Ο.Τ. (οικοδομικές νησίδες) είναι  Ο.Τ. 108  ακίνητο Α  –  Ο.Τ.  110 ακίνητο Γ  –  Ο.Τ.  111 ακίνητο Β

Η περιοχή του λόφου του ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης  εποπτεύεται και από το Π.Δ. προστασίας ακτών Σαρωνικού ΦΕΚ 254 Δ 2004 στην ειδική ζώνη 5Δ  

(ΔΕΙΤΕ το ΦΕΚ https://drive.google.com/file/d/1V_8gDjEO1foFN0aZ293zZMX9t3LHtMKz/view?usp=sharing –   ΔΕΙΤΕ το επίσημo σχέδιο https://drive.google.com/file/d/1IGVDWdRjnDFG43eXOSsS7gvIg86bPTYx/view?usp=sharing)

       και αναφέρει συγκεκριμένα:

“Πρόκειται για την περιοχή του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου και την έκταση που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στο δήμο Βουλιαγμένης.

α. Στην έκταση που βρίσκεται το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο και στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται οι χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας και εστιατορίων.

β. Επιτρέπεται η ανέγερση ενός νέου εστιατορίου με τις εξής προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος: -να εγκριθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία η θέση του νέου κτιρίου. -να γνωμοδοτήσει η δασική υπηρεσία για το χαρακτή ρα της έκτασης και να εγκρίνει την ανέγερση του κτιρίου -να εγκριθεί η μελέτη διαμόρφωσης.

γ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας των υφισταμένων εστιατορίων. 

δ. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση των εστιατορίων 1.200τ.μ.

ε. Στην έκταση που βρίσκονται εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου, επιτρέπονται, στα υφιστάμενα κτίρια, πολιτιστικές και κοινωφελείς χρήσεις.

Ο ελεύθερος χώρος της έκτασης αυτής αποδίδεται σε κοινή χρήση και επιτρέπονται ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, παιδικές χαρές, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, μικρά σκίαστρα, χώροι για υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσει, μικρής κλίμακας, χώροι υγιεινής μέγιστου εμβαδού 2C Τ.μ. και υπαίθριοι ή στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς κοπή δένδρων.

Με τη μελέτη διαμόρφωσης μπορεί να επιτραπούν περίπτερα ή καντίνες όρθιας εξυπηρέτησης, χωρίς τραπεζοκαθίσματα μεγίστου εμβαδού 20 τ .μ..΄΄

Η περιοχή του λόφου του ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου που περιλαμβάνει και το ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα καθώς και νεώτερες αρχαιότητες. Ακόμη και το κεντρικό κτήριο του ορφανοτροφείου το κατασκεύασε το 1910 η σύζυγος του Ε. Σλήμαν και αποτελεί σαφώς μνημείο νεώτερης κληρονομιάς.

 Η ευρύτερη περιοχή έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και το οικιστικό συγκρότημα του ορφανοτροφείου κοινωφελή χρήση. Μαίνεται πολυετής δικαστικός πόλεμος για τους  κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή.

Η ιεραρχία της εκκλησίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1951 που καθόριζε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και απέδιδε σε κοινή χρήση περιοχές για την σύσταση της κοινότητας Βουλιαγμένης, επιδόθηκε σε συνεχείς μονομερείς διεκδικήσεις που με την αρωγή και την  συνεπικουρία των κυβερνήσεων ανέτρεψαν σημαντικό κομμάτι της συμφωνηθείσας με σαφή απώλεια για την τοπική κοινωνία της Βουλιαγμένης.

Ενδεικτικά το 2013 εξεδόθη οικοδομική άδεια αναπαλαίωσης βοηθητικών κτισμάτων και λουτρών παράπλευρα του ορφανοτροφείου που κατέληξαν σε πολυτελείς βίλες, που νοικιάζονται, παντελώς παράνομα και δυστυχώς το 2016 το αμαρτωλό πλέον Συμβούλιο της Επικρατείας  θεώρησε ότι αυτό είναι ανεκτό!  

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.  είναι η μόνη δημοτική παράταξη που το ανέδειξε και το κυνήγησε μέχρι σήμερα (ΔΕΙΤΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2/2014: ΒΙΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ! https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/7581694375414158630/195640656971478133)

Αποτελεί πλέον αναντίρρητο δεδομένο ότι η ιεραρχία της εκκλησίας με τις πλάτες της σημερινής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προτίθεται να αποσπάσει από τις τοπικές κοινωνίες ζωτικής σημασίας χώρους με μόνο στόχο το κέδρος τους και την επίκληση των φιλανθρωπιών.

Η ιεραρχία της εκκλησίας ξεπουλά το ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης και τον ιερό ναό του σαν απλά κτίσματα, δεν έχουν τον θεό τους, όπως λέει και ο λαός…

Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν όλα τα δεδομένα και να επιλέξουν τι θα πράξουν για να ανατρέψουν αυτές τις παράλογες διεκδικήσεις και πρακτικές που πλήττουν όλους τους πολίτες και ειδικά όσους βρίσκονται σε οικονομική – κοινωνική αδυναμία.

Η ιεραρχία της εκκλησία επιλέγει τον ολισθηρό δρόμο που θα την οδηγήσει σε ρήξη με όσα κηρύττει, με τους πιστούς της αλλά και με όλους τους πολίτες.

Η δημόσια και καθολική καταδίκη αυτής της πρακτικής της ιεραρχίας  της εκκλησίας αποτελεί την αρχή για να σταματήσει τις ακόρεστες  ορέξεις της και εάν αυτή δεν είναι αρκετή,  η απάντηση που αρμόζει είναι η δυναμική αντίδραση των πολιτών.  Όλες οι  παρεμβάσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για το θέμα στο  διαδικτυακό χώρο rikipvvv.blogspot.com à ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.