“Το ρέμα Πικροδάφνης δεν είναι δώρο για τους εργολάβους”
Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης – Ανοιχτή επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής:

Υπ’ όψη Περιφερειάρχη κ. Πατούλη


Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards
Δεκαοκτώ χρόνια, οι πολίτες των Δήμων απ’ όπου περνάει το Ρέμα της Πικροδάφνης αντιστέκονται συνειδητά και επίμονα απέναντι στην αναχρονιστική, επαίσχυντη και ανεύθυνη πολιτική της Περιφέρειας Αττικής απέναντι στο ρέμα τους. Πολιτική που εκφράζεται αφενός με τις μελέτες τσιμεντώματος και εγκιβωτισμού του (2004 και 2021), αφετέρου με την πλήρη απαξίωσή του σε σχέση με την ανεξέλεγκτη και συνεχή ρύπανση που δέχεται από ιδιώτες και ΕΥΔΑΠ και την πίεση από καταπατήσεις και αυθαίρετα. Μελέτες που συντάχθηκαν χωρίς όραμα για την μελλοντική συνύπαρξη της φύσης με τον άνθρωπο, χωρίς ευαισθησία για την προστασία του Περιβάλλοντος . Μελέτες που τώρα επικαλείστεκάτω από συνθήκες προγραμματισμού έργων, που προέρχονται από τη φιλοσοφία παρωχημένων εποχών, όπου το φυσικό περιβάλλον ακόμα υποκύπτει και τιθασεύεται από το μπετόν.

Η ειλικρίνεια και η ευθύνη που έχει η Περιφέρεια απέναντι στους πολίτες του Νότιου Τομέα δεν επιτρέπεται να στηρίζεται σε ανακρίβειες και ψεύδη κατασκευασμένα με τρόπο που να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη.

Δεκαοχτώ χρόνια οι πολίτες του Νοτίου Τομέα, περιμένουν την Περιφερειακή Διοίκηση:

1. Να εναρμονιστεί με τις εντολές και Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες νομότυπα και δικαίως προκαλούντανμε τις ενστάσεις και τις προσφυγές τους, δια μέσου των πολιτών και του Δικτύου για τη διάσωση του Ρέματος της Πικροδάφνης για την διατήρηση του ρέματος ως οικοσύστημα και της βιοποικιλότητάς του.

2. Να συντονιστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διατήρηση των ρεμάτων

3. Να ευαισθητοποιηθεί δημιουργώντας μία Μελέτη αναβάθμισης και ανάδειξης της Πικροδάφνης ως φυσικό υδατικό σώμα, που να σέβεται το Περιβάλλον και να προβλέπει την συντήρηση του φυσικού κάλλους ενός ρέματος που έχει χαρακτηριστεί ως ¨ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και υδατόρεμα Α΄ προτεραιότητας, για την χλωρίδα και την πανίδα του.

4. Να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την η παράνομη απόρριψη λυμάτων και εναπόθεση σκουπιδιών, από καταπατητές και ΕΥΔΑΠ

5. Να προωθήσει την οριοθέτηση του Ρέματος στην φυσική του μορφή, όπως επιτάσσει η ΣτΕ 1242/08, ώστε να απαλλαγεί από τις καταπατήσεις, τις επιχώσεις, και τον κίνδυνο της πύκνωσης της δόμησης στις παραρεμμάτιες περιοχές που θα απελευθερώσει προς οικοπεδοποίηση .

6. Να πάρει την πολιτική βούληση και την τολμηρή απόφαση να απαλλοτριώσει ή να κατεδαφίσει τις παράνομες καταπατήσεις, να καθαρίσει με σεβασμό προς την φύση το Ρέμα και να δημιουργήσει ένα τόπομεγάληςοικολογικής αξίας και ασφάλειας μέσα στον αστικό ιστό, έναν φυσικό αεραγωγό και παράγοντα για την ρύθμισητου μικροκλίματος της ευρύτερηςπεριοχής, χώρο αναψυχής, σωματικής υγείαςκαι ψυχικής ανάτασηςτωνκατοίκων της πόλης.

Αντ’ αυτού, χωρίς ντροπή, χωρίς συνείδηση του λάθους,η Περιφέρεια επιμένει να μετατρέψει την Πικροδάφνη από πανέμορφο οικοσύστημα, σπάνιο για το αστικό, τοπίο της Αττικής, σε οχετό ομβρίων υδάτων, υλοποιώντας βαριές επεμβάσεις (τοίχους από σκυρόδεμα, επενδύσεις πρανών και κοίτης με συρματοκιβώτια, αύξηση ύψους και μείωση διατομής)

Ονομάζοντας υποκριτικά τις επεμβάσεις που πρόκειται να κάνει στο Ρέμα της Πικροδάφνης , ως ¨συμβολή στην πρόοδο και την ανάπτυξη¨ εμπαίζει τους πολίτες, επικαλούμενη με υποκρισία την ασφάλεια και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, ενώ στην ουσία την υποβαθμίζει και θέτει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες τους. Σε ένα στενό πλέον ρέμα, με τις οριογραμμές που επέβαλε και βάσει των έργων από τσιμέντο και συρματοκιβώτια που προωθεί, αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης και πολλαπλασιάζει την ορμητικότητα του πλημμυρικού νερού.

Με πρόσχημα την ανυπόστατη πλημμυρική ασφάλεια και ενώ το ρέμα της Πικροδάφνης δεν πλημμυρίζει κατά τις περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών, όπως προκύπτει από τα Διαχειριστικά Σχέδια Κινδύνων Πλημμύρας και τους Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας του ΥΠΕΝ. (βάσει της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ), αλλά και της μελέτης Επικινδυνότητας που ανέθεσε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και πρόσφατα παρουσίασε.

Με εγωιστική και αναχρονιστική αντίθεση στην Εργασία Αξιολόγησης Πρότασης Οριοθέτησης – διευθέτησης του Ρέματος της Πικροδάφνης,του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ, Γεωλόγου, Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ η οποία καταδεικνύει ότι τα έργα που προτείνονται από την ΜΠΕ* και εγκρίνονται από την ΑΕΠΟ** :

•Δεν λαμβάνουν υπόψη την μη αναγκαιότητα αντιστήριξης των ανθρωπογενών αποθέσεων, διαστασιολογώντας δαπανηρά μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων, χειρίστης μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων).

•Προβλέπουν αφαίρεση υγιών και δυσδιάβρωτων βραχωδώνοι οποίοι αποτελούν σχηματισμούς ηλικίας μεγαλύτερης των 2,5 εκατομμυρίων ετών και αντικατάσταση με συρματοκιβώτια τα οποία το αργότερο σε 50 χρόνια θα έχουν καταστραφεί από την οξείδωση.

•Οι επιδράσεις των υφιστάμενων τεχνικών δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμα και όταν αυτές αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια των προβλημάτων που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών παροχών.

•Εντοπίζονται όχι μόνο θέσεις που τα έργα δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό αλλά ακόμα χειρότερα, θέσεις στις οποίες τα προτεινόμενα έργα επιτείνουν τα προβλήματα και αυξάνουν τους κινδύνους που προκαλούν οι πλημμυρικές παροχές.

– Γιατί η Περιφέρεια στηρίζει την υποτιθέμενη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε παλιές και παρωχημένες Μελέτες στις οποίες η «ποιότητα» αναδεικνύει το μπετόν απέναντι σε ήπιες πρακτικές ασφάλειας και στήριξης;

– Γιατί η Περιφέρεια αγνοεί τις Ευρωπαϊκές πρακτικές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος;

– Γιατί η Περιφέρεια εγκρίνει αχρείαστα και δαπανηρά έργα;

– Γιατί η Περιφέρεια χρησιμοποιεί και σπαταλά τα χρήματα των πολιτών εις βάρος της ποιότητας της ζωής τους;

– Γιατί η Περιφέρεια προωθεί οριοθέτηση που νομιμοποιεί καταπατήσεις κι επιπλέον απελευθερώνει νέες ρεμάτιες εκτάσεις προς οικοδόμηση;

Μόνο ένας λόγος μπορεί να εξηγήσει τέτοια ενέργεια απροκάλυπτου θράσους.

Η συμφωνία με τους εργολάβους. Γιατί τα λεφτά, είναι πολλά .

Η απόσταση από τις πρακτικές που ακολουθούνται πλέον σε όλη την Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο, όπου τα ρέματα αποκαλύπτονται και διατηρούνται στην φυσική τους μορφή, δικαιολογείται με ψευδεπίγραφουςκαι ανυπόστατους χαρακτηρισμούς, (ασφάλεια, αναβάθμιση, πρόοδος) προς χάριν μιας δήθεν «αποτελεσματικότητας» που έχει στόχο την ψηφοθηρία και την προώθηση εργολαβικών συμφερόντων. Αυτό είναι θράσος και εξαπάτηση του πολίτη και ιδιαίτερα του πολίτη των Νοτίων Προαστίων.

Καλούμε τον κ. Πατούλη, να σταματήσει τους πανηγυρισμούς που προσβάλλουν την νοημοσύνη και την συνείδηση των σκεπτόμενων πολιτών, να προστρέξει και να συμβουλευτεί τιςΜελέτη του ΕΜΠ και καθ. Κ. ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ, τις μελέτες του Καποδιστριακού Παν/ μίου, ΕΜΠ , ΕΛΕΚΘΕ, Ορνιθολογικής Εταιρείας, αλλά και Κριτικής πρότασης Οριοθέτησης του Δικτύου πολιτών και να σταματήσει την καταστροφική για την φυσιολογία και την διατήρηση του φυσικού κάλλους και οικοσυστημικής αξίας του Ρέματος της Πικροδάφνης,

Το ρέμα Πικροδάφνης δεν είναι δώρο για τους εργολάβους. Είναι σπάνιο κοινόχρηστο αγαθόπου ανήκει σε όλους μας. Απορρύπανση και Αναβάθμιση χρειάζεται, όχι τσιμέντωμα και συρματοκιβώτια.

Εάν δεν σταματήσετε την καταστροφή του Ρέματος της Πικροδάφνης εσείς , θα το κάνουμε εμείς.

* ΜΠΕ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

** ΑΕΠΟ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.