Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης: Έστειλαν και δεύτερο εξώδικο στην Αικατερίνη Παλούμπη
Είναι απορίας άξιο το πόσο ενόχλησε τελικά, η δημοσίευση της επιστολής της Βουλιαγμενιώτισας Κατερίνας Παλούμπη στην εφημερίδα «Εβδόμη», την κατά τα άλλα πανίσχυρη εταιρία Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.
Δικαίως ή αδίκως, ενοχλήθηκε τόσο πολύ η εταιρία που έστειλε όχι μόνο ένα αλλά και δεύτερο εξώδικο στην κυρία Κατερίνα Παλούμπη στις 15/3/2022.

Η δημότισσα παραπονιόταν στην επίμαχη επιστολή της, έκτασης μόλις 134 λέξεων, για τη μόλυνση του κόλπου της Βουλιαγμένης και ζητούσε να σταματήσουν τα έργα στη Μαρίνα, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την εταιρία Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε., η οποία είναι ο εντολέας των συγκεκριμένων έργων.

Η Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. αντέδρασε εντόνοτατα καλώντας με εξώδικο προς την εφημερίδα «(…) να αποκαταστήσετε την προσβολή εις βάρος της εταιρείας μας εντός δέκα (10) ημερών (…) με καταχώρηση (…) στην ίδια θέση που είχε καταχωριστεί το επιλήψιμο δημοσίευμα και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με εκείνο, το παρακάτω κείμενο, χωρίς τροποποιήσεις και με τίτλο «Ανάκληση δημοσιεύματος σχετικά με τη Μαρίνα Βουλιαγμένης».

Στο πρώτο εξώδικο αναφέρονταν μεταξύ άλλων ότι το δημοσίευμα του κειμένου της κυρίας Παλούμπη στην Εβδόμη «βρίθει ψευδών, άκρως συκοφαντικών και δυσφημιστικών για την Εταιρεία μας ισχυρισμών που πλήττουν την εμπορική φήμη, την αξιοπιστία και το κύρος μας κ.λπ.».Όπως ήταν φυσικό, μπροστά σε μία τέτοια επίθεση, που την έθιγε και προσωπικά, η κυρία Παλούμπη αντέδρασε, στέλνοντας με τη σειρά της ένα εξώδικο στην εταιρία. Το συγκεκριμένο εξώδικο δημοσίευσε ολόκληρο, το ilovevouliagmeni.gr:

Σήμερα δημοσιεύουμε ολόκληρη την εξώδικη απάντηση της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. στην Αικατερίνη Παλούμπη, που δείχνει πως η απλή επίκληση της μόλυνσης του κόλπου της Βουλιαγμένης «τάραξε» τη συγκεκριμένη εταιρία.

Άραγε ενοχλήθηκαν επειδή είναι πολύ δύσκολο να προσάψει κάποιος πολιτικές σκοπιμότητες στην κυρία Παλούμπη ή έκριναν ότι αφού δεν μπορούσαν να σιγήσουν τη φωνή του παραιτηθέντος προέδρου της Κοινότητας Βουλιαγμένης Γιώργου Κοκολέτσου, τουλάχιστον έπρεπε να κάνουν «επίδειξη ισχύος» σε μία δημότισσα;

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 77, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122707901000, Α.Φ.Μ. 800440775, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Την Αικατερίνη Παλούμπη του Μιχαήλ, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής

***

Αναφορικά με την Εξώδικη Απάντηση που μας αποστείλατε με email στις 02.03.2022 (ώρα 8:17 μ.μ.), σας δηλώνουμε ότι εν γένει αρνούμαστε και αποκρούουμε τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν, επαναλαμβάνουμε τα όσα διαλαμβάνονται στην από 31.01.2022 Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση της Εταιρείας μας που σας επιδόθηκε νομίμως με δικαστική επιμελήτρια την 01.02.2022, και επιπροσθέτως σας απαντούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, σημειώνουμε ότι αποδέχεστε πως δεν έχετε στην κατοχή σας, καθώς άλλωστε δεν υπάρχει, καμία απολύτως απόδειξη περί δήθεν πρόκλησης μόλυνσης, ασθενειών, δερματικών παθήσεων ή οποιουδήποτε εν γένει κινδύνου για την δημόσια υγεία ή για την θαλάσσια ζωή που τάχα να οφείλεται στα έργα ανάπλασης που πραγματοποιεί η Εταιρεία μας στην περιοχή του κόλπου της Βουλιαγμένης. Αντιθέτως, με την απάντησή σας αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας τηρεί τον νόμο, και ότι οι χημικές αναλύσεις των υδάτων καταρρίπτουν τους αναληθείς, παραπλανητικούς για το κοινό, και συκοφαντικούς για την Εταιρεία μας, ισχυρισμούς που είχατε εκθέσει στην δημοσιευθείσα την 01.01.2022 επιστολή σας, περί δήθεν «επικίνδυνης για την υγεία» «μόλυνσης του κόλπου της Βουλιαγμένης» και πρόκλησης «ασθενειών και δερματικών παθήσεων» «στα παιδιά και τους αθλητές» που χρειάζονται για το λόγο αυτό «φαρμακευτική αγωγή για θεραπεία», εξαιτίας δήθεν των έργων ανάπλασης της μαρίνας της Βουλιαγμένης που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία μας.

Συνεπώς, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι με την από 02.03.2022 απάντησή σας εμμέσως ανακαλείτε το ανωτέρω αναληθές, παραπλανητικό και συκοφαντικό περιεχόμενο του δημοσιεύματός σας, αποδεχόμενη ότι ουδεμία πραγματική τεκμηρίωση των ανωτέρω αιτιάσεων που είχατε εκθέσει στην από 01.01.2022 επιστολή σας δεν υφίσταται.

Σχετικά δε με τις ακατανόητες αναφορές, στην από 02.03.2022 απάντησή σας, περί τάχα συσχετισμού της νόμιμης και δικαιολογημένης διαμαρτυρίας μας προς εσάς, με άγνωστες στην Εταιρεία μας και προφανώς άσχετες με το παρόν ζήτημα, τυχόν αντιδικίες τρίτων προσώπων με εσάς ή με την εφημερίδα όπου δημοσιεύσατε την επιστολή σας, απαντούμε ότι εν λόγω ευφάνταστες θεωρίες ανήκουν μόνο στη σφαίρα της μυθοπλασίας.

Επειδή όλες οι εργασίες της Εταιρείας μας στη μαρίνα της Βουλιαγμένης διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τη θάλασσα και τη δημόσια υγεία, και με απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας, οι δε ισχυρισμοί σας που περιέχονταν στο από 01.01.2022 δημοσίευμα περί δήθεν πρόκλησης επικίνδυνης μόλυνσης και ασθενειών σε απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων είναι ανυπόστατοι και ατεκμηρίωτοι, όπως εμμέσως αποδέχεστε με την από 02.03.2022 απάντησή σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε στο μέλλον από οποιεσδήποτε άλλες παράνομες, ψευδείς, και συκοφαντικές για την Εταιρεία μας, δημοσιεύσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε να λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο, ενώπιον της αστικής και της ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Αθήνα, 15.03.2022

Για την Εξωδίκως Δηλούσα Εταιρεία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Πηνελόπη Ζαγλαρίδου

*Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Πηνελόπη Ζαγλαρίδου εκπροσωπεί νόμιμα στο παρόν την «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.»  Πηγή: ilovevouliagmeni.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.