ΕΔΣΝΑ: “Τα 6 ψέματα του Κωνσταντέλλου – Η λάσπη δεν μας αγγίζει”

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΔΣΝΑ – Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) Στα επανειλημμένα ψέματα και συκοφαντίες που εξαπολύει απέναντι στον ΕΔΣΝΑ, απαντάμε με αλήθειες.
Για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος ΒΒΒ κ. Γ. Κωνσταντέλλος επιδόθηκε στο προσφιλές γι΄ αυτόν σπορ, αυτό της συκοφαντίας και της ασύστολης ψευδολογίας, σε βάρος του ΕΔΣΝΑ.
Χρησιμοποιώντας το βήμα του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, πρώτα επιτέθηκε στο συνάδελφό του Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου Β. Μπουρνού, με τη θέση του οποίου διαφώνησε σχετικά με το διαγωνισμό που προωθεί ο ΕΔΣΝΑ για τον Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων. Προφανώς δεν αντέχει ο Δήμαρχος ΒΒΒ την αντίθετη με τη δική του
άποψη και δεν διστάζει ακόμη και να προκαλεί διχασμό ανάμεσα στους Δημάρχους της Αττικής.
Όμως δεν αρκέστηκε στην επίθεση ενάντια στο συνάδελφο του και μέλος της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΥΓΗ που ο ίδιος δεν βγήκε να διαψεύσει, ο ίδιος προχώρησε σε ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, για μια σειρά από δράσεις που υλοποιεί ο ΕΔΣΝΑ. Στα ψέματα αυτά, είμαστε για μια ακόμη φορά αναγκασμένοι να απαντήσουμε αλήθειες για να τον βάλουμε ξανά στη θέση του.
Ψέμα πρώτο, ο κ. Κωνσταντέλλος είπε ψέματα ότι το κόστος για τη διαχείριση των στραγγισμάτων «σκαρφάλωσε» στα 8,1 εκ. ευρώ ετησίως, από 3 εκ. που ήταν το αρχικό κόστος.
Η αλήθεια είναι ότι το αρχικό κόστος ήταν 5, 3 εκ. ευρώ και τελικά θα ανέλθει στα 5 εκ. ευρώ. Πως τεκμηριώνεται το κόστος αυτό:
 Το συνολικό αρχικό κόστος της σύμβασης διάρκειας 4 ετών είναι 17.106.748,00€ πλέον ΦΠΑ (4.105.619,52€) = 21.212.367,52 € . Δηλαδή, 5,3 εκατ. ευρώ ετησίως και όχι 3 εκατ. ευρώ που αναφέρει ο Δήμαρχος ΒΒΒ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΥΓΗ.
 Μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί 38 λογαριασμοί συνολικού ποσού: 13.543.876,58€ πλέον ΦΠΑ (3.250.530,38€) = 16.794.406,96€ ενώ, το υπόλοιπο ποσό μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης των 48 μηνών είναι:
2.680.572,50 € πλέον ΦΠΑ (643.337,40 €) = 3.323.909,90 €
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση
 το αρχικό κόστος διαχείρισης ήταν 5,3 εκατ. ευρώ ετησίως και όχι 3 εκατ. ευρώ ετησίως.
 το κόστος διαχείρισης των στραγγισμάτων θα ανέλθει τελικά στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ ετησίως και όχι 8,1 εκατ. ευρώ
 ο ΕΔΣΝΑ θα εξοικονομήσει 0,3 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή 1,2 εκατ. ευρώ συνολικά για τα 4 έτη από το ποσό της αρχικής σύμβασης.
Ψέμα δεύτερο, δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός του Δημάρχου ΒΒΒ ότι είναι υπέρογκες οι αμοιβές των τεχνικών συμβούλων για τις νέες μονάδες διαχείρισης.
Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά το κόστος των «τεχνικών συμβούλων», μιλάμε για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις μελέτες ωρίμανσης των 2 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που έχει ήδη προκηρύξει ο ΕΔΣΝΑ και θα εκτελεστούν με σύμβαση ΣΔΙΤ.
Πρόκειται για απαιτητικές μελέτες , που αφορούν εξειδικευμένα έργα, μεγάλης χωρητικότητας και οικονομικής αξίας, που όμοιά τους δεν έχουν κατασκευαστεί την τελευταία εικοσαετία στην Αττική.
Η αμοιβή υπολογίστηκε βάσει της κείμενης νομοθεσίας με βάση την αξία των έργων, οι δε συμβάσεις κρίθηκαν νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια κριτήρια και ποιες ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των μελετών, ο Δήμαρχος ΒΒΒ κρίνει υπέρογκες τις αμοιβές αυτές.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΕΔΣΝΑ επιδιώκοντας να ελαφρύνει το κόστος των Δήμων, έχει ήδη έρθει σε επαφές με αρμόδιους φορείς, ώστε οι μελέτες να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
Ψέμα τρίτο. Λέει συνειδητά ψέματα ο Δήμαρχος ΒΒΒ όταν ισχυρίζεται σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΥΓΗ, ότι το μέσο κόστος για πλύσιμο ενός κάδου κοστίζει στον ΕΔΣΝΑ από 35 ως 60 ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι :
 το κόστος απολύμανσης των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και απορριμματοκιβωτίων δεν ξεπερνά τα 4,90 €/ανά κάδο/ανά εφαρμογή και 9,90 €/ανά container/ανά εφαρμογή αντιστοίχως, ενώ το συνολικό συμβατικό ποσό εξαρτάται από την συχνότητα εφαρμογών των ψεκασμών ανά κάδο.
 το κόστος καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και κάδων ανακυκλώσιμων υλικών των δήμων δεν υπερβαίνει τα 2,85 €/ανά κάδο/ανά εφαρμογή για την υπηρεσία πλύσης των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
 όσον αφορά τις υπηρεσίες απολύμανσης αυτών, το ποσό είναι 3,04 €/ανά κάδο/ανά εφαρμογή, ενώ επισημαίνουμε ξανά ότι το συνολικό συμβατικό ποσό εξαρτάται από την συχνότητα εφαρμογών των ψεκασμών ανά κάδο.
Δεν αντιλαμβανόμαστε από που αντλεί στοιχεία ο κ. Κωνσταντέλλος και λέει τόσο ασύστολα ψεύδη.
Ψέμα τέταρτο. Λέει συνειδητά ψέματα ο Δήμαρχος ΒΒΒ όταν μιλά για υπερκοστολόγηση στο κόστος της δημιουργίας του ενδιάμεσου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Φυλής, από 1,5 €/m3, στα 9,37€/m3

Η αλήθεια είναι ότι η αρχική σύμβαση του 2018, προέβλεπε κόστος 3,23 €/m3, όπου μετά την τροποποίηση που έγινε το 2020 έπεσε στα 2,38 €/m3, αφού:
 σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ», έχει ληφθεί υπόψη η εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών και
εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Φυλής και ως εκ τούτου, το κόστος κατασκευής του έργου περιορίστηκε κατά το μέγιστο δυνατό στα άκρως απαιτούμενα,
 παράλληλα προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων με τα συνοδά του έργα χωρητικότητας 1.170.000 m3, με διάρκεια ζωής 10 μηνών περίπου, έναντι ποσού 3,78 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι 3,23 €/m3
 όρος της σύμβασης που υπογράφτηκε το 2018 παρείχε τη δυνατότητα επαύξησης της αρχικής χωρητικότητας με την προϋπόθεση εύρεσης κατάλληλου χώρου.
 Με την τροποποίηση της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε το 2020 επετεύχθη πρόσθετος χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων με τα συνοδά του έργα όγκου 685.000 m3, με διάρκεια ζωής περίπου 5 μήνες, έναντι ποσού 1,63 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, δηλ. 2,38 €/m3
Ψέμα πέμπτο. Λέει συνειδητά ψέματα ο Δήμαρχος ΒΒΒ σύμφωνα με το δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ, με όλα όσα ισχυρίζεται για τις συμβάσεις που αφορούν τον εξευγενισμό των υπολειμμάτων των μπλε κάδων. Η αλήθεια είναι ότι:
 Στο πλαίσιο της σύμβασης του εξευγενισμού υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ, γίνεται η διαχείριση του συνόλου των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ σε εγκατάσταση που δεν θα κατασκευάσει ο ΕΔΣΝΑ.
 Υπενθυμίζεται ότι το υπόλειμμα των ΚΔΑΥ αποτελείται από δύο επί μέρους ρεύματα α) των μικρών διαστάσεων και β) το μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων.
 Έχουν καθοριστεί δεσμευτικά μεγέθη, ένα εκ των οποίων είναι ότι το υπόλειμμα της επεξεργασίας δεν θα ξεπερνά το 55% των εισερχομένων και σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού αυτού προβλέπονται αυστηρές ποινικές ρήτρες (100€/τν για την υπερβάλλουσα ποσότητα πλέον τυχόν περιβαλλοντικών τελών).
 Διενεργήθηκε ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και εν συνεχεία προσυμβατικός έλεγχος στο ελεγκτικό συνέδριο. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης καθορίστηκε σε 10.500.250 € για διαχείριση 200.000 τν (= 150.000 τν μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων + 50.000 τν μικρών διαστάσεων) και συνεπώς η ανά τόνο δαπάνη
διαμορφώνεται σε 52,5 €/τν. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 5 έτη.
 Επιπροσθέτως υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή του άρθρου 38 του ν 4819/21 από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων. Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα
πέντε (35) ευρώ ανά τόνο.
 Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.
Ψέμα έκτο. Λέει συνειδητά ψέματα ο Δήμαρχος ΒΒΒ όταν ισχυρίζεται ότι υπήρξε υπερ-κοστολόγηση στη δημιουργία Μονάδας στο Γραμματικό . Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε καμία υπερ- κοστολόγηση, αλλά αλλαγή
προδιαγραφών ώστε η Μονάδα να ανταποκρίνεται στις νέες προδιαγραφές της Ε.Ε., ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα:
 Η κατασκευή της ΜΕΑ του Γραμματικού θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ σε ποσοστό 89,6%.
 Κατά την διαδικασία ένταξης εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη τεκμηρίωσης για την ΥΓΟΣ (υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος), η οποία ελέγχθηκε πριν την δημοπράτηση του εν λόγω έργου.
 Η αλλαγή των προδιαγραφών της ΜΕΑ στο Γραμματικό ήταν απαραίτητη, καθώς η ΜΕΑ έπρεπε να προσαρμοστεί στις νέες οδηγίες της Ε.Ε. που εκδόθηκαν το 2018, αφού δεν είχε γίνει η προσαρμογή από την προηγούμενη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ.
 Οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες, τόσο για την χρηματοδότηση της ΜΕΑ από το ΕΣΠΑ, όσο και για την επίτευξη του στόχου ταφής υπολείμματος έως 10%.
 Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται χρήματα για τους Δήμους και τους Δημότες, καθώς από την 1/1/2022 επιβάλλεται τέλος για το σύνολο των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.
Δεν επιθυμούμε άσκοπες αντιπαραθέσεις, αλλά και δεν θα δεχθούμε λάσπη από κανέναν. Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν επιθυμεί σύγκρουση με κανέναν Δήμο και κανέναν Δήμαρχο. Οι υπηρεσίες μας είναι διαρκώς στη διάθεσή όλων, ώστε να παρέχουμε έγκυρη ενημέρωση, με πραγματικά στοιχεία, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες
αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά και δεν υπηρετούν τον κεντρικό μας στόχο, που είναι να καταστήσουμε την Αττική, πρώτη Περιφέρεια στην Κυκλική Οικονομία.Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.