Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021: Εκτιμήσεις βάσεων και συμβουλές για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου – Φροντιστήρια εν τάξη
(Γιώργος Τερζάκης Όμιλος Φροντιστηρίων εν-τάξη) Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανέρχονται σε 75.435 Γενικών Λυκείων και 16.655 Επαγγελματικών Λυκείων και για πρώτη φορά η εισαγωγή τους σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα επηρεαστεί από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Σε αυτό προστίθεται και ένα ακόμη νέο δεδομένο,  η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για Δημόσια ΙΕΚ, με  52 επιλεγμένες, σύγχρονες ειδικότητες. Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα για οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου τους μετά την ανακοίνωση από του Υπουργείο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά τμήμα, αλλά και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα ειδικά μαθήματα.

Γιώργος Τερζάκης Όμιλος Φροντιστηρίων εν-τάξη

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής όσο και τα στατιστικά των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, συμπεραίνουμε ότι μαθητές  που οι βαθμολογικές επιδόσεις τους είναι κάτω από 8.000 περίπου (1ο πεδίο: 8,88 και 4ο πεδίο: 8,82) και 9.000 περίπου (2ο πεδίο: 9,40 και 3ο πεδίο: 9,61) δεν θα μπορέσουν φέτος να διαβούν το κατώφλι μιας σχολής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επομένως, θα προκύψουν κενές θέσεις,  αν και το Υπουργείο προσπάθησε να τις περιορίσει ανακοινώνοντας τη μικρότερη ΕΒΕ για τα περιφερειακά τμήματα (0,80). Οι υποψήφιοι, δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν σχολές, για τις οποίες έχουν εξασφαλίσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Τελικά, όμως, προβλέπεται ότι περίπου 20.000 υποψήφιοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο.Συγκεκριμένα:

στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα Αρχαία Ελληνικά αλλά και στην Ιστορία κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα  αλλά και το ποσοστό των αριστούχων στα αντίστοιχα μαθήματα ήταν μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, ειδικά στο μάθημα της Ιστορίας, γεγονός που θα συγκρατήσει την άνοδο των βάσεων. Από την άλλη, το Υπουργείο μείωσε τους εισακτέους σε σχολές όπως η Νομική Αθηνών ΕΚΠΑ, το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, η Φιλολογία  ΑΠΘ, στις οποίες στρέφονται οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών σπουδών, στοιχείο που μας οδηγεί να περιμένουμε μικρές αυξομειώσεις στις βάσεις.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο οι υποψήφιοι πέτυχαν καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις στα Μαθηματικά και στη Χημεία αυξάνοντας μάλιστα και τον αριθμό των αριστούχων σε αυτά τα μαθήματα. Σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως οι Πολυτεχνικές Σχολές, που έχουν και τον υψηλότερο συντελεστή για τη ΕΒΕ (1,20) αλλά και σε τμήματα που έχει παρατηρηθεί μείωση των εισακτέων, όπως Μαθηματικών ΕΚΠΑ  και Φυσικής ΕΚΠΑ, η τάση φαίνεται να είναι ανοδική. Ωστόσο, η μείωση των υποψηφίων για το συγκεκριμένο πεδίο φέτος θα συγκρατήσει μια καθολική άνοδο στα τμήματα.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο ενώ οι υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν αρκετά με το μάθημα της Βιολογίας και της Φυσικής, στη Χημεία κατάφεραν υψηλές επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των αριστούχων στη Χημεία αλλά και στη Βιολογία ήταν υψηλότερο σε σχέση με το 2020, στοιχείο που μας οδηγεί στην εκτίμηση για άνοδο βάσεων στο “πυροβολικό” του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, της Ιατρικής, αλλά και  γενικότερα σε σχολές που εδρεύουν στην Αθήνα και την  Θεσσαλονίκη.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι μαθητές ανταποκρίθηκαν λίγο καλύτερα στα Μαθηματικά,  αν και το ποσοστό κάτω από τη βάση παραμένει το υψηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα (72,76%). Ωστόσο, οι βαθμολογικές επιδόσεις τους στην Οικονομία και την Πληροφορική ήταν υψηλότερες σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, με τους αριστούχους να αυξάνονται στο μάθημα της Πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, αλλά και τη μείωση εισακτέων σε αρκετές σχολές του πεδίου, αναμένουμε άνοδο των βάσεων στα περισσότερα τμήματα.

Συμβουλές για την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί πάντα μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή και σωστή προετοιμασία και ενημέρωση για τον κάθε υποψήφιο φοιτητή. Η επιλογή των σχολών που θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση τα στατιστικά δεδομένα, άκριτες πληροφορίες από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί,  από την εντυπωσιακή ονομασία ενός τμήματος ή ακόμη από τα υψηλά μόρια που συγκεντρώνει μια σχολή, κάτι που σχετίζεται όχι με την ποιότητα της σχολής αλλά με τη ζήτησή της από τους υποψηφίους.

Η ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι ανάγκη να βασίζεται αρχικά στα προσωπικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό όνειρο επιτυχίας  που ο κάθε υποψήφιος έχει σχεδιάσει για τον εαυτό του ιεραρχώντας τις επιλογές του με μια φθίνουσα σειρά προτίμησης. Να επιλέξει τμήματα  στα οποία θα μπορέσει να αναδείξει και να καλλιεργήσει τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές του.

Ο υποψήφιος να μην ξεχνά ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σχολών που έχει τη δυνατότητα να δηλώσει. Επομένως, είναι φρόνιμο να επιλέξει πολλές,  αν όχι και όλες τις σχολές  του πεδίου του σύμφωνα με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Πριν την επιλογή ενός τμήματος, οφείλει να έχει πληροφορηθεί για τα προγράμματα σπουδών του, τη διάρκεια φοίτησης,  αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα που εξασφαλίζει μετά την αποφοίτησή του από το συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα, να ενημερωθεί για τις επαγγελματικές διεξόδους  που του προσφέρει το τμήμα  που θα  δηλώσει.

Καλό θα ήταν να επιλέγονται τμήματα με ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων,  ώστε να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο μεταπτυχιακό που θα του εξασφαλίσει τη διεκδίκηση περισσότερων θέσεων εργασίας. Για αυτό, προτείνεται ο υποψήφιος να ενημερωθεί τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος που τον ενδιαφέρει.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσει να πληροφορηθεί  τις δυνατότητες μετεγγραφής  που του παρέχει το επιλεγόμενο τμήμα ελέγχοντας τις αντιστοιχίες τμημάτων που έχει ανακοινώσει του Υπουργείο.

Συμπερασματικά, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί τόσο στην επιλογή σχολών όσο και στη σειρά δήλωσής τους στο μηχανογραφικό δελτίο ώστε να εγγραφεί στη σχολή εκείνη που θα τον βοηθήσει να χτίσει το γνωστικό υπόβαθρο για διεκδικήσει δυναμικά μια επαγγελματική θέση στην αφορά εργασίας.

Διαβάστε Επίσης

Ένα Σχόλιο στο “Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021: Εκτιμήσεις βάσεων και συμβουλές για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου – Φροντιστήρια εν τάξη

  • 19/07/2021 at 10:42 μμ
    Permalink

    Καλησπερα σας και συγχαρητηρια για τις ενδιαφερουσα αναλυση, θα φανει χρησιμη σε πολλους απο εμας. Εχετε καποια εκτιμηση βασης για την Ιατρικη Αλεξανδρουπολης;;

    Απαντήστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.