Δήμος Νέας Σμύρνης: Πως θα γίνει η καταχώρηση των ανελκυστήρων
Ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης: Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στις 31/12/2021 λήγει η προθεσμία για την αρχική καταχώρηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. 68781/2019/ΦΕΚ 2760/B/3.7.2019 στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου μας. Μέχρι τότε οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των κτιρίων οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για τον έλεγχο των ανελκυστήρων τους, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως προβλέπεται για κάθε ανελκυστήρα με βάση την χρονολογία κατασκευής του, να πιστοποιηθούν από κατάλληλο φορέα και κατόπιν να καταχωρηθούν στο μητρώο πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Η προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω δεν αφορά τους ήδη πιστοποιημένους και καταχωρημένους ανελκυστήρες στα μητρώα μας, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται περιοδικά (κάθε 1 έως 6 έτη ανάλογα με το είδος του κτιρίου). Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου είναι η Τεχνική Υπηρεσία.Οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των κτιρίων είναι υποχρεωμένοι να πράττουν τα εξής: • Ως προς τους νέους ανελκυστήρες, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας αίτηση καταχώρησης μαζί με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της καταχώρησης. • Ως προς τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο φάκελος του ανελκυστήρα με οποιαδήποτε νέα πιστοποίηση, τροποποίηση, αλλαγή συντηρητή και να ενημερώνεται άμεσα το μητρώο. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει εντός του φακέλου του ανελκυστήρα πιστοποιητικό ελέγχου εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σε ισχύ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πριν και ως την λήξη του πιστοποιητικού, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του κτιρίου οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα σε ισχύ ανάλογης διάρκειας σύμφωνα με το είδος και την χρήση του κτιρίου. Ο έλεγχος/πιστοποίηση/καταχώρηση αφορά όλους τους ανελκυστήρες, εγκατεστημένους σε • μονοκατοικίες, • πολυκατοικίες, • επαγγελματικούς χώρους • χώρους χρήσης από ευρύ κοινό. Για τα επαγγελματικά κτίρια και τα κτίρια για ευρύ κοινό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε εμποδιζόμενα άτομα.
Οι αιτήσεις καταχώρησης και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, στον 4ο όροφο ή ηλεκτρονικά στο [email protected]

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.