Δήμος 3Β: Υπερσύγχρονο σύστημα γεωχωρικών δεδομένων με ψηφιακούς χάρτες (VIDEO)
Το πρώτο σύστημα γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου που περιλαμβάνει αναλυτική τεκμηρίωση της πολεοδομικής ενότητας Εξοχής ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Φεβρουαρίου 2021.

Για τη σύνταξη της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με αποτέλεσμα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να έχει σήμερα στα χέρια της μια καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων που παρήχθησαν είναι μοναδικά στο είδος τους και για πρώτη φορά στο σύνολό τους καλύπτουν μια πολεοδομική ενότητα έκτασης μεγαλύτερης των 1.400 στρεμμάτων.

Στο σύστημα γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου περιλαμβάνονται έγχρωμες μετρητικές αεροφωτογραφίες διακριτικής ικανότητας 4 εκατοστών στο έδαφος, λεπτομερής αποτύπωση 118 οικοδομικών τετραγώνων, επιμέτρηση 1.216 κτισμάτων, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανά είδος, κατασκευή και χρήση, εντοπισμός 3.393 νοικοκυριών και 75 καταστημάτων, συλλογή πραγματικών υψομέτρων σε οποιοδήποτε σημείο και πλήρης τρισδιάστη απεικόνιση με μετρητική πληροφορία. Συμπληρωματικά, συλλέχθηκε ο αριθμός των νοικοκυριών ανά κτίσμα, ελέγχθηκε η ονομασία οδών και συντάχθηκε ακριβής αριθμοδότηση μέσω αυτοψιών ανά κτίριο.Τέλος, για πρώτη φορά στάθηκε δυνατή η δημιουργία ψηφιακού χάρτη με την πραγματικά υλοποιημένη δόμηση ανά οικοδομικό τετράγωνο, οδηγώντας σε ένα εξαιρετικής σημασίας εργαλείο διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές δυναμικής χαρτογράφησης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονοι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας, κάθετες αλλά και πλάγιες αδειοδοτημένες αεροφωτογραφίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ήδη σχεδιάζεται η επέκταση και σε άλλες πολεοδομικές ενότητες, ενώ σε επόμενο στάδιο θα τεκμηριωθούν με αντίστοιχη μεθοδολογία τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, το οδικό δίκτυο, οι οδικές σημάνσεις, η κατάσταση του οδοστρώματος, η ονομασία και η αρίθμηση στο σύνολο  των οδών, τα καταστήματα, υψόμετρα, φρεάτια, κάδοι (ανά είδος και χωρητικότητα) συλλογής απορριμμάτων και πλήθος άλλων γεωχωρικών δεδομένων, ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να μπορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται, να αποφασίζουν, να ιεραρχούν, να ανταποκρίνονται, διευκολύνοντας τη ζωή των Δημοτών.

Η παροχή γεωγραφικών δεδομένων είναι το κύριο συστατικό για το σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών, αλλά και για την υλοποίηση συστημάτων λήψης αποφάσεων.  Με τη χρήση των παραπάνω, δημιουργείται ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών, όπως η αναζήτηση στοιχείων, η ευφυής δρομολόγηση και τρόπος μετακίνησης, ο υπολογισμός κάλυψης μίας γεωγραφικής περιοχής σε προκαθορισμένο χρόνο, η παρακολούθηση και διαχείριση στόλου, η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, η παρακολούθηση και αντιμετώπιση συμβάντων, η διαχείριση επικίνδυνων περιστατικών και κρίσεων, η πρόληψη, η προστασία των πολιτών, η στατιστική έρευνα, η κάλυψη και χρήση γης, οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, οι αναλύσεις γενικότερα κλπ.

Στόχος του εγχειρήματος είναι να αποκτήσει η Δημοτική Αρχή τα κατάλληλα εργαλεία που θα συνδράμουν την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων και παρεμβάσεων, καθιστώντας τον Δήμο, μια πραγματικά έξυπνη πόλη με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από την παρουσίαση του συστήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας «MAP», κ. Γιάννη Πετρόγγονα

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.