Ακίνητα: Μεγάλη η ζήτηση για ακίνητα στα νότια προάστια – Οι περιζήτητες περιοχές (πίνακες)
Την πρωτοκαθεδρία στο ύψος των τιμημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων κράτησαν το 2020 τα νότια προάστια του νομού Αττικής, όπως προκύπτει από νέα έκθεση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στα νότια προάστια της Αττικής με τίμημα έως 200.000 ευρώ αποτέλεσαν το 82,77% (το αντίστοιχο ποσοστό στον δήμο Αθηναίων είχε τίμημα έως 100.000€) του συνόλου των μεταβιβάσεων, σύμφωνα με το μητρώο αξιών μεταβίβασης ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Συγκεκριμένα, το 42,22% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 50.000€ και το 23,55% τίμημα από 50.001€ έως 100.000€, από 100.001€ έως 200.000€ το 17,03% και από 200.0001€ έως 300.000€ το 11,12%. Ενώ μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€.
Ο «χάρτης» του κόστους των μεταβιβάσεων
Στη Γλυφάδα, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων με ποσοστό 60,91%, αφορούσε ακίνητα με τίμημα άνω των 100.000€. Με τίμημα από 100.000€ έως 300.000€ αφορούσε το 48,87% των μεταβιβάσεων του 2020, εκ των οποίων το 28,57% ήταν με τίμημα από 200.001€ έως 300.000€.
Στο συγκεκριμένο δήμο καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες περιοχές και για μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 300.000€. Συγκεκριμένα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 300.001€ έως 500.000€ αποτέλεσαν το 6,77%, από 500.001€ έως 1 εκατ. € το 3,01% και άνω του 1εκατ. € το 2,26%.

Υψηλά ποσοστά σε ποσά άνω των 100.000€ και με ποσοστό 67,92% καταγράφηκαν και στον Δήμο Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη. Συγκεκριμένα, το 22,64% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα από 100.001€ έως 200.000€, το αντίστοιχο ποσοστό αφορούσε και μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, από 300.001€ έως 500.000€ κινήθηκε το 15,09% των μεταβιβάσεων, από 500.001€ έως 1 εκατ. € το 5,66% και άνω του 1 εκατ. € το 1,89%.Στον Άλιμο οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 200.000€ αποτέλεσαν το 59,6% του συνόλου των μεταβιβάσεων για το 2020. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 100.000€ αποτέλεσαν το 30,65%, από 100.001 έως 200.000€ το 29,03% και από 200.001€ έως 500.000€ το 27,42%.

Στο Παλαιό Φάληρο οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 100.000€ έφτασαν στο 60%. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 33,33%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,67%, από 100.001 έως 200.000€ το 20% και άνω των 200.001€ το 20%.

Στη Νέα Σμύρνη η εικόνα ήταν διαφορετική. Το 72,43% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 48,25%, από 50.001€ έως 100.000€ το 23,87%, από 100.001 έως 200.000€ το 22,38% και άνω των 200.001€ το 5,6%.

Στην Καλλιθέα το 89,32% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 62,98%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,34%, από 100.001 έως 200.000€ το 7,63% και άνω των 200.001€ το 3,05%.

«Στη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 200.001€ το 2020 σε σχέση με το Παλαιό Φάληρο υπολείπονται κατά 14,4 και 16,95 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Τα άνωθεν δεδομένα, αποδεικνύουν ότι τα νότια προάστια του νομού Αττικής κρατούν πρωτοκαθεδρία στο ύψος των τιμημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων», τονίζει ο Θεμιστοκλής Μπάκας.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, η έλλειψη των ξένων επενδυτών ήταν εμφανής το 2020, διότι μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€, ενώ το 11,12% του συνόλου των μεταβιβάσεων στα νότια προάστια αφορούσε τίμημα από 200.0001€ έως 300.000€. Αν και η Γλυφάδα, ο Άλιμος και ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, βρέθηκαν άνω του μέσου όρου των νοτίων προαστίων για μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, με 28,57%, 16,13% και 22,64% αντίστοιχα.

Το 35,06% των μεταβιβάσεων το 2020 στα νότια προάστια αφορούσε ακίνητα έως 75 τ.μ.

Οι περιοχές που κατέγραψαν υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων έναντι των υπόλοιπων περιοχών των νοτίων προαστίων για ακίνητα άνω των 121 τ.μ. ήταν η Γλυφάδα με ποσοστό 24,2%, το Παλαιό Φάληρο με ποσοστό 16,19% και ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ποσοστό 19,14%.

Ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες από 76 τ.μ. έως 120 τ.μ. αποτέλεσαν το 30,67% των μεταβιβάσεων στα νότια προάστια. Στη Νέα Σμύρνη οι μεταβιβάσεις ακινήτων από 76 τ.μ. έως 120 τ.μ. ήταν το 12,85% του συνόλου στον δήμο, στην Καλλιθέα το 14,90%, στο Παλαιό Φάληρο το 16,21%, στον Άλιμο το 21,31%, στην Δάφνη/Υμηττό το 20% και στον Άγιο Δημήτριο το 21,5% των μεταβιβάσεων.
Στη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα, τον Άγιο Δημήτριο, τον δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης και στον Άλιμο, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων καταγράφηκε σε ακίνητα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ. Το ποσοστό των μεταβιβάσεων στη Νέα Σμύρνη για ακίνητα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ. ήταν 30,71%, στην Καλλιθέα 37,25%, στον Άγιο Δημήτριο 27,4%, στον δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης 46,34% και στον Άλιμο 31,14%.

Το 68,29% των μεταβιβάσεων το 2020 στα νότια προάστια αφορούσε διαμερίσματα
Το υψηλότερο ποσοστό μεταβιβάσεων μονοκατοικιών καταγράφηκε το 2020 στο Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης με ποσοστό 12,5% επί του συνόλου των μεταβιβάσεων, στον Άγιο Δημήτριο με ποσοστό 9,47%, στη Δάφνη/Υμηττό με 6,90%, στη Γλυφάδα με 5,34%, στον Δήμο Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με ποσοστό 5,06%, στη Νέα Σμύρνη με 4,90%, στο Παλαιό Φάληρο με 1,88% και στην Καλλιθέα με 1,62%.
Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης, καταγράφηκαν στην Καλλιθέα με 19,73%, στη Δάφνη/Υμηττό 9,20%, στον Δήμο Ελληνικό/Αργυρούπολης με ποσοστό 6,25%, στη Γλυφάδα με 5,34% και στον Άγιο Δημήτριο με ποσοστό 5,26%.
Σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων καταγράφηκαν πολλές μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης που αποτελούν ακόμη και το 50% των μεταβιβάσεων των λοιπών ειδών ακινήτων.

Η πλειονότητα των επενδυτών επέλεξε ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50 ετών
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβιβάσεων καταγράφηκε σε ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980 που αποτέλεσαν το 35,14% (νεότερα κατά 10έτη σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων).

Τα ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980, αποτέλεσαν το 44,27% του συνόλου των μεταβιβάσεων στην Καλλιθέα, το 43,36% στην Νέα Σμύρνη, το 38,87% στον Άλιμο, το 37,74% στο Δήμο Βάρης/Βούλα/Βουλιαγμένης, το 37,21% στο Ελληνικό, το 33,3% στο Παλαιό Φάληρο, το 22,56% στη Γλυφάδα, το 19,64% στον Άγιο Δημήτριο και 18,03% στο Δήμο Δάφνης/Υμηττού.

Οι περιοχές που κατέγραψαν υψηλά ποσοστά έναντι των άλλων περιοχών σε μεταβιβάσεις ακινήτων κατασκευής μετά το 2016, ήταν ο Άλιμος με 12,96% επί του συνόλου του Δήμου, ο Δήμος Βάρη/Βούλα/ Βουλιαγμένη με 3,77%, η Γλυφάδα με ποσοστό 3,76% και ο Άγιος Δημήτριος με ποσοστό 3,57%.

Παράλληλα, οι περιοχές που κατέγραψαν υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων σε ακίνητα κατασκευής από το 2001 έως το 2015 ήταν ο Δήμος Ελληνικού/Αργυρούπολης με ποσοστό 27,91% επί του συνόλου του Δήμου, ο Άλιμος με ποσοστό 25,81%, ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με ποσοστό 23,58%, ο Άγιος Δημήτριος με ποσοστό 23,12%, η Γλυφάδα με ποσοστό 21,80%, η Δάφνη/Υμηττός με 18,03%, η Νέα Σμύρνη με 12,59% και η Καλλιθέα με ποσοστό 11,07% του συνόλου των μεταβιβάσεων στο Δήμο.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών-αγοραστών ακινήτων επέλεξαν ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50 ετών που αποτελούν και το καλύτερο value for money αν πρόκειται για ακίνητα που χρίζουν ανακαίνισης, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκαν μεταβιβάσεις ακινήτων με έτος κατασκευής μετά το 2016. Μπορεί να ποσοστά να μην είναι επί των πλείστων διψήφια αλλά αποτελούν ένα δείγμα της ανοικοδόμησης που ξεκίνησε μετά το 2018 στη χώρας μας και ιδιαίτερα μετά την αναστολή του Φ.Π.Α 24% στις νέες οικοδομές το 2019», καταλήγει ο κ. Μπάκας.
Πηγή: iefimerida.gr/Ειρήνη Χατζόγλου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.