Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νέας Σμύρνης
Με απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. Ευστάθιος Κούπας: Αντιδήμαρχος Οικονομικών με αρμοδιότητές του τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των θεμάτων του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Προσόδων, των Δημοπρασιών και του Ταμείου. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στον προγραμματισμό, την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης, των βεβαιώσεων, των αποφάσεων, των ενταλμάτων κ.ά. σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου.


Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη
2. Πέτρος Κουκάς: Αντιδήμαρχος Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της οργάνωσης και διοίκησης της υπηρεσίας που μεριμνά για το Αστικό Πράσινο της Πόλης και τη φροντίδα αυτού, όπως και για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

3. Γεώργιος Κρικρής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, και την Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία και την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα αρμοδιότητες για τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και τα ζητήματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.

4. Πολύδωρος Συρίγος: Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης.

5. Διονύσιος Κονιδάρης: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

6. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης: Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, την συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας και η συνεργασία του Δήμου με το Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα.

7. Γεώργιος Βολίκας: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ΄Εργων. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα θέματα των τεχνικών έργων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και της μέριμνας του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών, όπως και η ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι έξι (6) λαμβάνουν αντιμισθία ενώ ο κ. Γεώργιος Βολίκας είναι άμισθος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1η -9-2020 έως και 31-8-2021.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.