50 προσλήψεις στον Δήμο Αλίμου, λόγω κορονοϊού
Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω του κορωνοιού covid-19, αποφάσισε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλίμου.

Τα μέλη της ενέκριναν την πρόσληψη συνολικά πενήντα (50) ατόμων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), για το έτος 2020 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (40 άτομα)
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Ή Ε (09 άτομα )
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)
(1άτομο)
ΣΥΝΟΛΟ: 50


Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη
Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.