Πρόοδος της Huawei στην υποστήριξη ομαλής λειτουργίας ενός σταθερού και ασφαλούς δικτύου
Η Huawei δημοσίευσε  τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019. Ο απολογισμός παρουσιάζει την πρόοδο που σημείωσε η Huawei στην υποστήριξη ομαλής λειτουργίας ενός σταθερού και  ασφαλούς  δικτύου, στη μείωση εκπομπών ρύπων, στην απόκριση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης ψηφιακής ένταξης TECH4ALL και στην υποστήριξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) κατά το προηγούμενο έτος.

Η υποστήριξη για την επίτευξη ενός σταθερού δικτύου, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής ευθύνης και της αποστολής της Huawei. Κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως σεισμοί, τυφώνες, τσουνάμι, οι εργαζόμενοι της Huawei παραμένουν «στην καρδιά» της κρίσης για την αποκατάσταση των δικτύων επικοινωνίας και την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας τους. Το 2019, η Huawei διατήρησε τη διαθεσιμότητα δικτύων σε περισσότερα από 200 καίρια γεγονότα και φυσικές καταστροφές.

«Τον περασμένο χρόνο, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις που δεν έχουμε βιώσει ξανά και παραμείναμε δυνατοί», δήλωσε η Liang Hua, Chairman της Huawei. «Εργαστήκαμε σκληρά, μέρα και νύχτα, για να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία που εμφανίστηκε στη δουλειά μας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρήσεων και την έγκαιρη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας. Συνδράμαμε στην ανάπτυξη δικτύων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερες από 170 χώρες. Η διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας αυτών των δικτύων και η παροχή της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας δεν είναι μόνο ο σκοπός μας, αλλά είναι ο βασικός στόχος της κοινωνικής μας ευθύνης». 

Η Huawei αποκάλυψε επίσης τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της για μείωση των εκπομπών άνθρακα, την κυκλική οικονομία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε αυτούς τους τομείς το 2019.Με προσήλωση στη μείωση των εκπομπών, η ενεργειακή απόδοση των κύριων προϊόντων της Huawei βελτιώθηκε έως και 22%. Το 2019, η Huawei χρησιμοποίησε καθαρή ενέργεια 1,25 δισεκατομμυρίων kWh, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 570.000 τόνων CO2. Για να συμβάλει σε μια κυκλική οικονομία, η Huawei έχει δεσμευτεί να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των πόρων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της. Για παράδειγμα, το 86% των προϊόντων που επιστράφηκε στην εταιρεία επανα-χρησιμοποιήθηκε και μόνο το 1,24% των ηλεκτρονικών απορριμμάτων τοποθετήθηκε σε υγειονομική ταφή.

Η Huawei εργάζεται επίσης για τη χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά εργοστάσια που κατασκευάστηκαν σε εγκαταστάσεις της Huawei, έχουν συνδυασμένη ισχύ 19,35 MW και παρήγαγαν το 2019 13,57 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης την έξυπνη λύση Smart PV Solution σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερης κλίμακας, όπως στη φωτοβολταϊκή μονάδα 300 MW στην επαρχία Jujuy της Αργεντινής.  Αυτή η φωτοβολταϊκή μονάδα παράγει 660 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, κάτι που είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει 160.000 σπίτια.

Η Huawei έχει δεσμευτεί να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη και να καταστήσει την ψηφιακή τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους. Το 2019, η Huawei εγκαινίασε τη λύση RuralStar Lite, η οποία μειώνει σημαντικά το κόστος κατασκευής και συνδέει περισσότερα από 40 εκατομμύρια άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη. Η λύση προσφέρει συνδεσιμότητα σε όλους τους τύπους εδάφους, όπως πεδιάδες, λοφώδεις περιοχές, έρημους και νησιά. Η Huawei έχει επίσης συντονιστεί με τους συνεργάτες της για την κατασκευή της ψηφιακής αίθουσας κινητής τηλεφωνίας DigiTruck, η οποία παρέχει εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων για σχεδόν 800 Κενυάτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Huawei υπέγραψε ένα μνημόνιο συμφωνίας με το περιφερειακό γραφείο της UNESCO για την Ανατολική Αφρική. Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για να μεταφέρουν το DigiTruck σε περισσότερες χώρες και να κάνουν τις ψηφιακές δεξιότητες προσβάσιμες σε όλους τους Αφρικανούς.

Η Huawei ανέφερε στην έκθεση ότι οι ΤΠΕ θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και κάλεσε ολόκληρο τον κλάδο να συνεργαστεί για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευημερίας της ανθρωπότητας.

«Η Huawei πιστεύει πως η συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και εταιρειών θα επιφέρει  κοινή επιτυχία. Συνεργαζόμαστε με εταίρους του κλάδου, όπως οι προμηθευτές μας, για να οικοδομήσουμε ένα ακμάζον βιομηχανικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Tao Jingwen, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της επιτροπής CSD της Huawei. «Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Θα παραμείνουμε στην πορεία μας και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε περισσότερα για τους πελάτες μας και την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα».

Μπορείτε να δείτε την  Έκθεση Βιωσιμότητας της Huawei για το 2019 στο παρακάτω link:

https://www.huawei.com/en/sustainability/sustainability-report

Σχετικά με τον Όμιλο Huawei

Ο Όμιλος Huawei είναι κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Με γνώμονα την υγιή λειτουργία, τη συνεχή καινοτομία και την αμφίδρομη συνεργασία, η Huawei δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό end-to-end χαρτοφυλάκιο Τεχνολογικών Λύσεων

Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) για τις τηλεπικοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Huawei παρέχει τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως ασύρματο, σταθερό και cloud core δίκτυο, λογισμικό παρόχων, υποδομή πληροφορικής καθώς και ενεργειακά συστήματα. Με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και την πρωτοπορία στον τομέα της καινοτομίας, η Huawei προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα προϊοντικών λύσεων και υπηρεσιών σε τομείς όπως δίκτυα δεδομένων επιχειρήσεων, ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και cloud κέντρα δεδομένων.

Παγκοσμίως, οι 194.000 εργαζόμενοι της Huawei δεσμεύονται να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία για εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι καινοτομικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Huawei χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. H Huawei Ιδρύθηκε το 1987, είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ανήκει πλήρως στους υπαλλήλους της.

Στην Ελλάδα, η Huawei ηγείται των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) παρέχοντας το 1/2 σταθερής ευρυζωνικότητας για τις ελληνικές οικογένειες και τα 2/3 των κινητών δικτύων κάλυψης του πληθυσμού. Οι συσκευές της Huawei  -τα smartphones, τα tablets και τα wearables- έχουν κατασκευαστεί με στόχο την καλύτερη εμπειρία χρήσης των καταναλωτών και τη διευκόλυνση στις καθημερινές τους ανάγκες τόσο στην εργασία τους όσο και στη διασκέδαση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα εξής links:

http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.