∆ιεπιστηµονικό Σεµινάριο Ενηλίκων, στη Νέα Σμύρνη
Το Γραφείο Παιδείας του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δηµοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής της ∆ια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, ανακοινώνει την συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο στη λειτουργία του ∆ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Ενηλίκων, για τέταρτη εκπαιδευτική περίοδο (2019 – 2020):
«Η ΚΡΙΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»
Το Σεµινάριο αυτό, διεξάγεται στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 2ας Μαίου 8, Κεντρική Πλατεία, παρέχεται δωρεάν, έχει διάρκεια 8 µήνες, µε µία διάλεξη το µήνα (Τετάρτη 17:00 έως 21:00, βλ. συνηµµένο πρόγραµµα)και απευθύνεται σε 60 ενήλικες κατοίκους της Νέας Σµύρνης που θα εγγραφούν για να το παρακολουθήσουν. Στο τέλος του Σεµιναρίου θα δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τον ∆ήµο Νέας Σµύρνης και το Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Αιτήσεις συµµετοχής: Γραφείο Παιδείας ∆ήµου Ν. Σµύρνης, Ελ. Βενιζέλου 16, 5ος όροφος. Τηλ: 213 2025840
Οι αιτήσεις συµµετοχής θα κατατίθενται από ΤΡΙΤΗ 12/11/2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11/2019
(εργάσιµες ηµέρες, ώρες 10:00 – 14:00 ).
Απαραίτητα δικαιολογητικά αιτήσεων: Φωτοτυπίες ∆ελτίου Ταυτότητας και λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή άλλου φορέα, στο όνοµα του αιτούντος, µε διεύθυνση Νέας Σµύρνης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.