Συνεχίζεται η μετεκπαίδευση των εργαζομένων, στον Δήμο Νέας Σμύρνης (ΕΙΚΟΝΕΣ)
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στο πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια με το έργο με τίτλο «APProach/ Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities» που αποσκοπεί να διευκολύνει την κυκλοφορία πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ / EUMC (EU mobile citizens) και την ενθάρρυνση των πολιτών να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στη δημοκρατία σε επίπεδο Ένωσης, που θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και θα συμβάλλει στην εξέλιξη της «Ευρωπαϊκής Ταυτότητας».
40 εργαζόμενοι του Δήμου Νέας Σμύρνης παρακολούθησαν μαθήματα Αγγλικών και από αυτούς 11 πιστοποιήθηκαν με πτυχίο επιπέδου English proficiency level of C2 και 11 με πτυχίο επιπέδου English lower level of B2 σύμφωνα με το Common European Framework of Reference (CEFR) for languages established by the Council of Europe.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.