Διαγωνισμός για τη Β΄πλαζ Βούλας
Ένας νέος πόλος αναψυχής στην αθηναϊκή ριβιέρα δημιουργείται από το δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, που επιδιώκει να ανοίξει και πάλι τις πύλες της Ακτής Β’ της Βούλας, μιας από τις σημαντικότερες, στο παρελθόν, δημόσιες πλαζ, που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρονιά.

Η υφιστάμενη πλαζ, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που έμεινε εκτός λειτουργίας, θα επαναλειτουργήσει εμπλουτισμένη με τις εγκαταστάσεις που προβλέπει σχετική  Μελέτη Διαμόρφωσης.

Η διαμόρφωση

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η λειτουργία δύο αναψυκτηρίων και ενός εστιατορίου. Υφιστάμενα κτίρια θα ανακαινισθούν πλήρως και θα δημιουργηθεί περιβάλλων χώρος καλυμμένος με πέργκολες και σκίαστρα στις θέσεις όπου βρίσκονταν τα αποδυτήρια, που πλέον έχουν αχρηστευθεί.  Γύρω από τις εγκαταστάσεις αυτές προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων πάνω σε οδηγούς (Ντεκ), όπου προβλέπεται η ανάπτυξη καθιστικών και η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Επίσης, σε συνέχεια των υφισταμένων κτιρίων, και σε περιοχή επιτρεπόμενης χωροθέτησης νέας δόμησης, θα κατασκευασθεί ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που θα φιλοξενεί χρήσεις που απαιτούν μεγαλύτερο ενιαίο χώρο (εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα, εκθέσεις).

Επιπλέον, θα αναδιαμορφωθεί ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων και θα εγκατασταθούν γήπεδα beach – volley και ρακετών εγγύτερα στην παραλία καθώς και γήπεδα τένις σαν νησίδες ανάμεσα στις υπόλοιπες χρήσεις.

Θα κατασκευαστεί προπονητικό κολυμβητήριο, συνοδευόμενο από νέο κτίριο 148 τ.μ. το οποίο θα φιλοξενήσει όλες τις απαραίτητες συνοδές χρήσεις. Ακόμη, θα κατασκευαστεί παιδική χαρά.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χώροι διημέρευσης σε μικρά μεμονωμένα κτίσματα που θα χρησιμοποιούνται ως χώροι ανάπαυσης. Σε αυτούς τους χώρους θα  μπορεί κανείς να διαθέτει περισσότερη ιδιωτικότητα και καλύτερη πρόσβαση, σκληρό δάπεδο, σκιά, και ένα μικρό προκήπιο.

Ο διαγωνισμός προβλέπει για κάθε υπεκμισθούμενο τμήμα του ακινήτου να τηρηθεί ξεχωριστή πλειοδοτική διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει είτε σε μία εξ αυτών, είτε σε περισσότερες, είτε σε όλες.

Στην πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία θα τεθούν προς υπομίσθωση τρεις διαφορετικές ζώνες (τμήματα) για κάθε μία από τις οποίες θα διενεργηθεί ξεχωριστή δημοπρασία.

Τα εισιτήρια εισόδου

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, δύναται να επιβάλλεται η είσπραξη αντιτίμου για την είσοδο του κοινού στο ακίνητο. Σε περίπτωση επιβολής αντιτίμου, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξής του τελούν υπό την έγκριση του Δήμου, κατόπιν πλήρους σχετικής ενημέρωσής του από τους υπομισθωτές.

Οι υπομισθωτές υποχρεούνται να επιτρέπουν στους δημότες του Δήμου την πρόσβαση στις Ζώνες 1 και 2 χωρίς καταβολή αντιτίμου, αλλά και να αποδίδουν στο Δήμο ποσοστό 35% των εισπράξεων από την επιβολή αντιτίμου για την είσοδο στις ανωτέρω Ζώνες. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 80.000 ευρώ ανά έτος και καταβάλλεται παράλληλα και ανεξαρτήτως της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου μισθώματος.

Το αντίτιμο για την είσοδο στην Ζώνη 3 εισπράττεται από τον υπομισθωτή της ανωτέρω Ζώνης και αυτός υποχρεούται να αποδίδει στο Δήμο ποσοστό 35% των εισπράξεων. Το ποσό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 40.000 ευρώ ανά έτος.

Η δημοπρασία

Η δημοπρασία για κάθε δημοπρατούμενο τμήμα του ακινήτου έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 24η Απριλίου και ώρες 09:00 π.μ., 09:30 π.μ. και 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά 10.000 ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς, είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα.

Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει ισχύ έως το έτος 2033. Σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ, η υπομίσθωση μπορεί να παρατείνεται εκ νέου μετά από αίτηση του υπομισθωτή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται σε έξι ισόποσες διμηνιαίες δόσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης προκαταβάλλεται ποσό ύψους 60.000 ευρώ από τον πλειοδότη – υπομισθωτή κάθε ζώνης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δύο δόσεων, θα τάσσεται εγγράφως από το Δήμο στον υπομισθωτή προθεσμία ενός μηνός για την εξόφλησή τους. Η παράλειψη εξόφλησης των οφειλομένων δόσεων εντός της κατά τα ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Δήμου.

Κατώτατο όριο προσφοράς μισθώματος  για το δημοπρατούμενο τμήμα του ακινήτου που αντιστοιχεί στην ΖΩΝΗ 1 ορίζεται το ποσόν των 70.000 ευρώ ετησίως, για το δημοπρατούμενο τμήμα του ακινήτου που αντιστοιχεί στην ΖΩΝΗ 2 ορίζεται το ποσόν των 120.000 ευρώ ετησίως και  για το δημοπρατούμενο τμήμα του ακινήτου που αντιστοιχεί στην ΖΩΝΗ 3 ορίζεται το ποσόν των 90.000 ευρώ ετησίως.

Πηγή: economistas.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.