Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – Ο Δήμος Βύρωνα στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα
Ο Δήμος Βύρωνα, θεωρώντας ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνίας μας, αφού χιλιάδες οικογένειες ζουν από αυτό, προσπαθεί να απαντήσει στο πάγιο αίτημα της τοπικής αγοράς και των εμπόρων της πόλης για την ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων τους, συμμετέχοντας στη Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls).

  Τι είναι τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ) είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της μικρομεσαίας ελληνικής επιχειρηματικότητας, στην αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης μέσα από μια μεγάλη γκάμα παρεμβάσεων και φυσικά στη διευκόλυνση και την παροχή επιλογών στους καταναλωτές.

Στις περιοχές που οριοθετεί ο Δήμος, καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συναποτελούν το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου», δηλαδή δημιουργείται κάτι σαν τα γνωστά μας mall, μόνο που τα όρια του δεν οριοθετούνται σε ένα απρόσωπο κτήριο.

v  Πως υλοποιείται η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Για την υλοποίηση της δράσης «Ανοικτά κέντρα Εμπορίου» βάση των προαπαιτούμενων όρων της σχετικής πρόσκλησης, συμμετέχουν αποκλειστικά σχήματα αποτελούμενα από συνεργαζόμενους φορείς όπως ο Δήμος Βύρωνας (δικαιούχος) και ο οικείος εμπορικός σύλλογος (συνδικαιούχος) με στελέχωση τουλάχιστον με έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας δωδεκάμηνης διάρκειας.

Βάσει των παραπάνω ο τοπικός εμπορικός σύλλογος του Βύρωνα δεν μπορούσε να οριστεί ως συνδικαιούχος. Παρόλα αυτά ως Δήμος Βύρωνα προσβλέπουμε στη συνεργασία και την αρωγή του για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Για αυτό τον λόγο ο Δήμος Βύρωνα απευθύνθηκε σε διάφορους φορείς και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

v  Οριοθέτηση της Περιοχής

Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της πόλης μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τοπικό εμπόριο και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να απαντήσουμε στο πάγιο αίτημα για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τις υπηρεσίες μας, και τεχνοκράτες, οριοθέτησε την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, ώστε να περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας του Δήμου μας χωρίς να αποδυναμώνει την επιλεξιμότητα της πρότασης.

Αυτή περικλείεται από τις οδούς και πλατείες: Καραολή & Δημητρίου, Νέας Ελβετίας, Οσακίου, Κολοτρώνη, Κύπρου, Νικηφορίδη, Φαιάκων, Αναλήψεως, Πλατεία Σμύρνης (Μεσολογγίου – Χρ. Σμύρνης), Χρυσοστόμου Σμύρνης Μικράς Ασίας, Γεωργίου Παπανδρέου, Φορμίωνος, Φρυγίας, Κρυστάλλη, (Πλ. Φρυγείας), Μυσίας, Καραολή & Δημητρίου, (επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής)

Η περιοχή παρέμβασης του δήμου επιλέχθηκε ώστε να πληροί τα εξής κριτήρια:

 • Περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τοπικής αγοράς
 • Παρά την ευρύτητα της, διατηρεί τη συνεκτικότητά της, ώστε να ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της πρόσκλησης.
 • Εντοπίζει τις παρεμβάσεις σε σημεία που δεν είχαν ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά που έχουν τη δυναμική να αναδειχθούν εμπορικά.
 • Διαμορφώνει ενιαία εμπορικά χαρακτηριστικά χωρίς να καταργεί την ιδιαίτερη αισθητική και φυσιογνωμία της επιχείρησης.

v  Στόχος της Δράσης

Η δράση των Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου έχει στόχο να αναβαθμίσει την αρχιτεκτονική όψη των εμπορικών αγορών στις περιοχές αυτές, προσφέροντας σημαντικά εργαλεία στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το τοπικό λιανεμπόριο.

Στην πλήρη ανάπτυξη της δράσης των ΑΚΕ, οι παρεμβάσεις που θα επιλεγούν στοχεύουν:

 • Στη σήμανση της οριοθετημένης περιοχής
 • Σε κοινές εμπορικές δράσεις
 • Στην ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της επιχείρησης ή και προϊόντων της κάθε ωφελούμενης επιχείρησης ξεχωριστά (ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας συλλογής εμπορευμάτων προωθητικές ενέργειες)
 • Στην ενιαία αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (αισθητική και λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων, αναβάθμιση πεζοδρομίων, φωτισμός, καθαριότητα, διαχείριση του πράσινου, καλλωπισμός)
 • Στη διασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ
 • Στην οργάνωση – σχεδιασμό ειδικών δράσεων για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών
 • Στη συνδιοργάνωση δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων (και πιθανή συνεργασία με τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας)
 • Στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής των περιοχών παρέμβασης και Σ
 • την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός των περιοχών αυτών, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

v  Βασικές Προϋποθέσεις Ωφελούμενων Επιχειρήσεων

 • Η συμμετοχή τουλάχιστον του 70% των εμπορικών επιχειρήσεων της επιλεγμένης περιοχής, με ελάχιστες συμμετέχουσες 50 εμπορικές επιχειρήσεις
 • Πρόσθετα από τις ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν και λοιπές επιχειρήσεις ή κενά καταστήματα
 • Ως εμπορικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κύριο ΚΑΔ την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (ΚΑΔ 45, 46, 47)

v  Προϋπολογισμός παρεμβάσεων – Ποσοστό Ενίσχυσης

 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός του δήμου είναι έως 1.500.000€ 
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% 
 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας αντιστοιχεί σε παρεμβάσεις (έργο) έως 2.000,00€ ανά συμμετέχουσα επιχείρηση

v  Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Εμπορικού Συλλόγου – Επιχειρήσεων

Για κάθε εμπορική επιχείρηση που θα δεχθεί να συμμετάσχει προτείνεται:

 • Δημιουργία ομοιόμορφου πλαισίου επιγραφών με το σήμα του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας εισόδου καταστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών ή εσωτερικών όψεων

Για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής προτείνονται:

 • Ενέργειες προβολής και προώθηση της εμπορικής περιοχής, όπως ενδεικτικά: δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα, διοργάνωση εκδηλώσεων, συστήματα/πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου.

v  Υλοποίηση Παρεμβάσεων Επιχειρήσεων

 • Ο Εμπορικός Σύλλογος θα αναλάβει να υλοποιήσει τις παρεμβάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού με κάθε επιχείρηση.
 • Οι δαπάνες των παρεμβάσεων καλύπτονται σε ποσοστό 100% από τη δράση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποξήλωσης υφιστάμενων στοιχείων που θα αντικατασταθούν, καθώς και έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας, εφόσον απαιτηθεί.
 • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν οφείλουν να διατηρήσουν και να συντηρούν τα στοιχεία των όψεων για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
 • Η καταβολή των δαπανών θα γίνει απευθείας στους προμηθευτές

 Προτεινόμενες Παρεμβάσεις του Δήμου

 • Αναβάθμιση οδοφωτισμού
 • Αναβάθμιση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρντινιέρες, καλαθάκια κ.α.)
 • Διερεύνηση  για πιθανή διαπλάτυνση πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (π.χ. Free wi-fi, έξυπνος φωτισμός, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και στάθμευσης πέριξ της περιοχής παρέμβασης)
 • Σήμανση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου καθώς και ιστορικών/τουριστικών σημείων της περιοχής
 • Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 • Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο καλλωπιστικού τύπου (σιντριβάνια, παρτέρια κ.α.)

v  Πλεονεκτήματα

Μέσω της υλοποίησης του συνδυασμού των παρεμβάσεων, θα αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής και παράλληλα, θα οργανωθεί η οικονομική δραστηριότητα.

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου θα αναδείξει τη σημαντική εμπορική δυναμική που διαθέτουν οι περιοχές αυτές και θα διαμορφώσει νέους άξονες εμπορικών αγορών στη πόλη μας.

v  Χρονοδιάγραμμα

 • Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί έως την 30/11/2018
 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των πράξεων που θα ενταχθούν είναι: 31/12/2023

Στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης η εμπορική δραστηριότητα στο Δήμο μας όπως και σε όλη την χώρα, έχει δοκιμαστεί σκληρά. Παρόλα αυτά, παλεύει, εκσυγχρονίζεται, αγωνίζεται. Καταφέρνει μέχρι σήμερα να επιβιώνει αποτελώντας βασικό στήριγμα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας μας

Το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενίσχυση σε μια δυναμική που αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.

Αξίζει τον κόπο να κάνουμε όλοι ότι μπορούμε για να το στηρίξουμε.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.