Παλαιό Φάληρο: Ποιες δημότισσες δικαιούνται γαμήλιο επίδομα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος
(κληροδ.
«ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ») σε άπορα κορίτσια                            

 Οι υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέμιδος), μέσα σε προθεσμία ενός μηνός που αρχίζει από 12/09/2018.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Βασικό ατομικό όριο εισοδήματος, το ποσό των 9.000,00€.
2. Ακίνητη περιουσία που να μην υπερβαίνει τα 120.000,00€.
3. Να είναι 18 έως 45 ετών.
4. Τέλεση γάμου ή σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης εντός του έτους 2018.
5. Μόνιμη διαμονή στο Παλαιό Φάληρο, τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία της ενδιαφερόμενης (χορηγείται από το Τμ. Αδειών Καταστημάτων).
2. Ληξιαρχική Πράξη τέλεσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης εντός του έτους 2018 ή Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομία) ότι «υπάρχει βάσιμη προοπτική τελέσεως γάμου ή συνάψεως Συμφώνου Συμβίωσης εντός του τρέχοντος έτους, από την υποβολή της αίτησης».
3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
4. Φωτοαντίγραφα εντύπων Ε1 & Ε9 έτους 2018.
5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας έτους 2018.
6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας έτους 2017 και τελευταίο λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο., ώστε να προκύπτει η μόνιμη κατοικία.

Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο Τμ. Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας στα τηλ. 213 2020 229 & 230) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου («https://palaiofaliro.gr/»-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.