Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)


Την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 41 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 (Πατήστε εδώ για να δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση)

1ο ΘΕΜΑΑποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Απριλίου 2018.
2ο ΘΕΜΑΑπολογιστικά στοιχεία Α’ τριμήνου 2018 του Δήμου Αλίμου (σχετ. απόφαση 113/2018 Ο.Ε.).
3ο ΘΕΜΑΈγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου οικον. έτους 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. (σχετική απόφαση 45/2018 Δ.Π.Σ.Π.).
4ο ΘΕΜΑΔιαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου που αφορούν διπλοεγγραφές, και μικρο-υπόλοιπα που προέκυψαν μετά από εξοφλήσεις.
5ο ΘΕΜΑΔιαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου που οι οποίες δεν δύναται να ενταλματο-ποιηθούν και εξοφληθούν λόγω πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6ο ΘΕΜΑΔιαγραφές εγγραφών από βεβαιωτικούς που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
7ο ΘΕΜΑΔιαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 52/3-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε τέλος ακαθαρίστων εσόδων και αναλογούν πρόστιμο.
8ο ΘΕΜΑΔιαγραφή εγγραφής στο με αρ. 29/7-2-2018 Βεβαιωτικό κατάλογο (Χρηματικός κατάλογος 15/13-4-2017) που αφορά σε δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο.
9ο ΘΕΜΑΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
10ο ΘΕΜΑ4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018.
11ο ΘΕΜΑΈγκριση Απολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Ευαγγελία Μπενάκη» (απόφαση Ο.Ε. 126/2018).
12ο ΘΕΜΑΈγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.
13ο ΘΕΜΑΈγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.
14ο ΘΕΜΑΒ’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 82.336,31 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρ. 15913/2-5-2018 Απόφαση Υπ. Εσ».
15ο ΘΕΜΑΟρθή επανάληψη της 144/2018 Απόφασης Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2018 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. με τίτλο «Αναπροσαρμογή κριτηρίων καταλογισμού οικονομικής συνεισφοράς τροφείων».
16ο ΘΕΜΑΟρθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 145/2018 απόφαση του Δ.Σ με τίτλο «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. με τίτλο «Αναθεώρηση της μοριοδότησης για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους ΔΠΣΑ».
17ο ΘΕΜΑΠαράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Νίκης 38 (αυτοσύμβαση-κληροδότημα Μπενάκη).
18ο ΘΕΜΑΜείωση δημοτικών φόρων και τελών σε οικογένειες με τρία παιδιά για το έτος 2019 (προκαταρτική απόφαση).
19ο ΘΕΜΑΟρισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.) για το έτος 2018.
20ο ΘΕΜΑΈγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα WiFi for Europe (WiFi4EU).
21ο ΘΕΜΑΈγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ103.
22ο ΘΕΜΑΈγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) της μελέτης «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σύνταξης Πράξεων Πολεοδομικών Εφαρμογών».
23ο ΘΕΜΑΈγκριση τοποθέτησης νέων μετρητών ΕΥΔΑΠ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
24ο ΘΕΜΑΧορήγηση νέας άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
25ο ΘΕΜΑΈγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Αλίμου με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και 22 Δήμους του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου στις 20.5.2018 και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης.
26ο ΘΕΜΑΈγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση της μουσικής παράστασης «Βασίλης Τσιτσάνης: Η σκιά μου κι εγώ».
27ο ΘΕΜΑΈγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
28ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου σχολικού έτους 2018-2019» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
29ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την εικαστική έκθεση “εν δε φάει και όλεσσον”.
30ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης.
31ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant-NIKH».
32ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΥ Γ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ για τη συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
33ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» για διοργάνωση εκδήλωσης.
34ο ΘΕΜΑΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση ενδίκων μέσων κατά της 3861/2017. Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση σχετικής δαπάνης (Σχετική απόφαση Ο.Ε. 77/2018).
35ο ΘΕΜΑΠαράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Μετατροπή σχολικών λεωφορείων σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού».
36ο ΘΕΜΑΈγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
37ο ΘΕΜΑΈγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
38ο ΘΕΜΑΤροποποίηση Σύμβασης “Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου”.
39ο ΘΕΜΑΚοπή δέκα δένδρων Λεύκης του είδους της μέλαινας (καβάκι) στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
40ο ΘΕΜΑΚοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Ταξιαρχών 63.
41ο ΘΕΜΑΣχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄΄)».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X