Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
Την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 41 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 (Πατήστε εδώ για να δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση)

1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Απριλίου 2018.
2ο ΘΕΜΑ Απολογιστικά στοιχεία Α’ τριμήνου 2018 του Δήμου Αλίμου (σχετ. απόφαση 113/2018 Ο.Ε.).
3ο ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου οικον. έτους 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. (σχετική απόφαση 45/2018 Δ.Π.Σ.Π.).
4ο ΘΕΜΑ Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου που αφορούν διπλοεγγραφές, και μικρο-υπόλοιπα που προέκυψαν μετά από εξοφλήσεις.
5ο ΘΕΜΑ Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου που οι οποίες δεν δύναται να ενταλματο-ποιηθούν και εξοφληθούν λόγω πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6ο ΘΕΜΑ Διαγραφές εγγραφών από βεβαιωτικούς που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
7ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 52/3-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε τέλος ακαθαρίστων εσόδων και αναλογούν πρόστιμο.
8ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής στο με αρ. 29/7-2-2018 Βεβαιωτικό κατάλογο (Χρηματικός κατάλογος 15/13-4-2017) που αφορά σε δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο.
9ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
10ο ΘΕΜΑ 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018.
11ο ΘΕΜΑ Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Ευαγγελία Μπενάκη» (απόφαση Ο.Ε. 126/2018).
12ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.
13ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.
14ο ΘΕΜΑ Β’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 82.336,31 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρ. 15913/2-5-2018 Απόφαση Υπ. Εσ».
15ο ΘΕΜΑ Ορθή επανάληψη της 144/2018 Απόφασης Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2018 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. με τίτλο «Αναπροσαρμογή κριτηρίων καταλογισμού οικονομικής συνεισφοράς τροφείων».
16ο ΘΕΜΑ Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 145/2018 απόφαση του Δ.Σ με τίτλο «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. με τίτλο «Αναθεώρηση της μοριοδότησης για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους ΔΠΣΑ».
17ο ΘΕΜΑ Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Νίκης 38 (αυτοσύμβαση-κληροδότημα Μπενάκη).
18ο ΘΕΜΑ Μείωση δημοτικών φόρων και τελών σε οικογένειες με τρία παιδιά για το έτος 2019 (προκαταρτική απόφαση).
19ο ΘΕΜΑ Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.) για το έτος 2018.
20ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα WiFi for Europe (WiFi4EU).
21ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ103.
22ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) της μελέτης «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σύνταξης Πράξεων Πολεοδομικών Εφαρμογών».
23ο ΘΕΜΑ Έγκριση τοποθέτησης νέων μετρητών ΕΥΔΑΠ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
24ο ΘΕΜΑ Χορήγηση νέας άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
25ο ΘΕΜΑ Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Αλίμου με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και 22 Δήμους του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου στις 20.5.2018 και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης.
26ο ΘΕΜΑ Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση της μουσικής παράστασης «Βασίλης Τσιτσάνης: Η σκιά μου κι εγώ».
27ο ΘΕΜΑ Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
28ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου σχολικού έτους 2018-2019» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
29ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την εικαστική έκθεση “εν δε φάει και όλεσσον”.
30ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης.
31ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant-NIKH».
32ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΥ Γ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ για τη συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
33ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» για διοργάνωση εκδήλωσης.
34ο ΘΕΜΑ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση ενδίκων μέσων κατά της 3861/2017. Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση σχετικής δαπάνης (Σχετική απόφαση Ο.Ε. 77/2018).
35ο ΘΕΜΑ Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Μετατροπή σχολικών λεωφορείων σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού».
36ο ΘΕΜΑ Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
37ο ΘΕΜΑ Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
38ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση Σύμβασης “Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου”.
39ο ΘΕΜΑ Κοπή δέκα δένδρων Λεύκης του είδους της μέλαινας (καβάκι) στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
40ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Ταξιαρχών 63.
41ο ΘΕΜΑ Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄΄)».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.