“Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”
Ανοιχτή δημόσια συζήτηση, με θέμα: “Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”, την Τετάρτη 9/5/2018, στις 7:30 μ.μ.
Αίθουσα Ιωνία, Κωνσταντίου Καραμανλή 18, δίπλα στο Δημαρχείο ΒΒΒ
Ομιλητές:
• Λευτέρης Μαγιάκης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
• Μάκης Σταύρου, εκπρόσωπος διοργανωτών

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου ΒΒΒ να προκρίνει τρεις λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες στηρίζονται ή στην καύση ή στην μηχανική επεξεργασία σύμμεικτων, δεν συμβαδίζει με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολύ περισσότερο που η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων σχεδιάζεται σε ζώνη προστασίας του Υμηττού, ενώ παράλληλα είναι πιθανή η συγκέντρωση εκεί απορριμμάτων και άλλων Δήμων.

Εμείς προτείνουμε ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο, με δημόσιο χαρακτήρα και αποκεντρωμένη ανά Δήμο διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, το οποίο και την ποιότητα ζωής θα διασφαλίζει και την φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση των πολιτών καλλιεργεί.
Πιστεύουμε ότι με τη σωστή ενημέρωση των δημοτών οι συλλογικότητες του Δήμου μας μπορούμε να διεκδικήσουμε μια πραγματικά οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όπως αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας

Σας περιμένουμε για να συζητήσουμε το πολύ σοβαρό αυτό θέμα

Οι διοργανωτές

Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Οικολογικός Σύλλογος “Πολιτεία”
Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα”
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Οι συλλογικότητες που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, ξεκινάμε από τη βασική θέση ότι “Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα”. Και ξεκινάμε από τη θέση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι βασικός στόχος των πολιτισμένων κοινωνιών δε θα πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός “υγιεινού” και “οικολογικού” τρόπου για να πετάξουμε, να κάψουμε ή να θάψουμε τα απορρίμματα που παρά¬γουμε. Διότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι έχουν αποδειχθεί πολύ επικίνδυνοι και για το περιβάλλον και για την οικονομία, άλλα κυρίως για την υγεία και κατ’ επέκταση για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων συνεχώς αυξάνεται.
Αντίθετα οι δικές μας προτάσεις για τα απορρίμματα έχουν τρεις βασικούς στόχου
α) Τη μείωση του όγκου απορριμμάτων σε κάθε σπίτι, μαγαζί ή άλλο φορέα
β) Την αξιοποίηση των απορριμμάτων σε όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της υγείας με βάση τη διαλογή στην πηγή, την ανα¬κύκλωση & την κομποστοποίηση γ) Τη διαχείριση των απορριμμάτων από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή των συλλογικοτήτων και των πολιτών

Η μέχρι σήμερα υπάρχουσα κατάσταση

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πολύ στην επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα υπηρετεί τους προαναφερόμενους στόχους, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, (Νορβηγία, Δανία, Γερμανία κ.α) οι οποίες στο¬χεύουν πραγματικά αφενός στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και αφετέρου στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος της κοινωνίας και της φύσης. Πιο συγκεκριμένα: δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και φυσικά δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη μείωση των σκουπιδιών, ούτε έχει λειτουργήσει η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση. Τέλος όσον αφορά τη διαχείριση από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων αδιαφορεί, ενώ ορι¬σμένοι δήμοι προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους πολίτες στη λογική της συμμετοχής τους σε προειλημμένες αποφάσεις.
Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μία τραγική κατάσταση, ιδιαίτερα στην Αττική, ενόψει του τερματισμού του ΧΥΤΑ Φυλής η χωρητικότητα του οποίου θα εξαντληθεί στα μέσα του 2019. Για το λόγο αυτό παραμένει επιτακτικά αναγκαία η απάντηση στο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους σχεδόν 2 εκα¬τομμύρια τόνους αστικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Αττική, τα οποία μαζί με τα επικίνδυνα υγειονομικά απόβλητα όλης της χώρας, οδηγούνται στον ΧΥΤΑ της Φυλής;
Δυστυχώς όπως φαίνεται η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση αντί για νέες αποκεντρωμένες υποδομές, αναζητούν και πάλι λύση στην επέκταση του τριτοκοσμικού χαρακτήρα ΧΥΤΑ της Φυλής, ή στη δημιουργία υποδομών καύσης ή μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Λύσεις που είναι αντίθετες και με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Ποια μπορεί να είναι η βιώσιμη λύση σε όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών;
Οι προτάσεις μας έχουν σα βάση το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που ψηφίσθηκε το Δεκέμβρη του 2015.Σε αυτά προβλέπεται, η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020, η ανάκτηση να φτάσει σε συνολικό ποσοστό 74%, με το 50% να προέρχεται από προδιαλογή των υλικών. Είναι σαφές ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει μια παραγωγική δραστηριότητα με μεγάλα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.
Με βάση το προαναφερόμενο Εθνικό Σχέδιο πρέπει να δημιουργηθούν Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), όπως και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης (ΤΣΔΑ) σε κάθε δήμο.

Το Τοπικό Σχέδιο πρέπει να συζητηθεί πλατιά με τους πολίτες, ώστε και να πεισθούν, αλλά και να πρω¬τοστατήσουν στην υλοποίησή του. Οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιασθούν σε κάθε δήμο είναι:
α) Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με χρήση όλων των μορφών πληροφόρησης (συζητήσεις σε συλλό¬γους, σχολεία, δημοτικούς χώρους, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κ.α), για την αναγκαιό¬τητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Θα μπορούσαν επίσης να θεσπισθούν και ειδικά κίνητρα (π.χ μείωση δημοτικών φόρων, καθιέρωση ειδι¬κών βραβείων κ.α)
β) Καμπάνια ενημέρωσης για τη σημασία της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή με παράλληλη με την τοποθέτηση κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλι¬κών (κάδοι ξεχωριστοί για γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κ.α).
γ) Καθορισμός σημείων, όπου θα συγκεντρώνονται υλικά που δεν μπαίνουν στους κάδους ανακύ¬κλωσης, όπως ηλεκτρικές συσκευές, μεγάλα αντικείμενα, κ.α)
δ) Ενημερωτική καμπάνια και καθορισμός χώρων για αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανταλλάσσονται, όπως είδη ρουχισμού, ηλεκτρικές συσκευές που πιθανά και να χρειάζονται μικρές επιδιορθώσεις, έπιπλα ή άλλα μη χρησιμοποιούμενα αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση
ε) Στήριξη της κομποστοποίησης των οργανικών υλικών και των κλαδεμάτων είτε στα σπίτια είτε σε ανοιχτούς χώρους με παροχή ειδικών κάδων και με άλλα μέτρα
Ευνόητο είναι ότι οι χώροι όπου θα μεταφέρονται τα προεπιλεγμένα απορρίμματα είτε για ανακύκλωση είτε για ανοιχτή (μη οικιακή) κομποστοποίηση ή για άλλη χρήση θα πρέπει να χωροθετούνται στα όρια του κάθε δήμου, γιατί όπως όλοι/ες καταλαβαίνουμε δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε τα απόβλητά μας σε άλλες πε-ριοχές.
Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Οικολογικός Σύλλογος “Πολιτεία”
Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα”
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.