Βικτωρία Δερδεμέζη: Τραπεζική Διαμεσολάβηση – Ο άλλος δρόμος αναδιάρθρωσης οφειλών
Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα που δίνει την δυνατότητα σε αρκετούς δανειολήπτες να κάνουν αναδιάρθρωση των οφειλών τους μας αποκαλύπτει η κα Βικτωρία Δερδεμέζη.

Όπως μας αναφέρει η κα Δερδεμέζη, τους τελευταίους μήνες όλο και συχνότερα ακούγεται πως οι δανειολήπτες επιλέγουν να δοκιμάσουν την οδό της τραπεζικής διαμεσολάβησης προκειμένου να καταλήξουν σε μία αμοιβαία επωφελή λύση. Πρόκειται στην ουσία για έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης αναδιάρθρωσης της οφειλής, με φιλικό τρόπο για πάσης φύσεως οφειλές προς τις τράπεζες.

Η διαμεσολάβηση είναι μια εκούσια διαδικασία που προβλέφθηκε αρχικά με τον Νόμο 3898/2010 και τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Νόμο 4512/2018. Χαρακτηρίζεται από την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την ουδετερότητα και την αμεροληψία του διαμεσολαβητή.

Αφορά τα πρόσωπα που επιθυμούν να λύσουν τις αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εφόσον έχουν την εξουσία να μπορούν να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

Ειδικά στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, αφορά οφειλέτες δανείων, καταναλωτικών, επαγγελματικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών κλπ.

Οι υποχρεώσεις των οφειλετών μπορεί να έχουν καταγγελθεί και να έχει εκδοθεί εις βάρος τους διαταγή πληρωμής, ή να πρόκειται να χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμοι πελάτες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ή να έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «μη συνεργάσιμοι», ή να έχουν εκπέσει από την συμφωνηθείσα με την Τράπεζα ρύθμιση ή τέλος, να βρίσκονται ήδη στην μέση της δικαστικής διένεξης οπότε έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση ακόμη και κατά την διάρκεια της εκκρεμοδικίας.

Η διαδικασία υπαγωγής στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση έχει ως εξής:

  1. Έναρξη της διαδικασίας με αίτημα που απευθύνει η μία από τις δύο πλευρές. Στο στάδιο αυτό εκδηλώνεται η βούληση είτε από την πλευρά του οφειλέτη είτε από την πλευρά της Τράπεζας να προσφύγουν τα μέρη στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης με σκοπό την αμοιβαία αποδεκτή λύση.
  2. Επιλογή ανεξάρτητου Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής είναι πτυχιούχος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει για την επίλυση της διαφοράς, δεν κρίνει ούτε εκδίδει δικαστική απόφαση, αφού δεν είναι δικαστής. Μπορεί όμως, να διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η οποία δεν είναι δεσμευτική, μόνο εφόσον όλα τα μέρη το επιθυμούν.
  3. Έναρξη των διαπραγματεύσεων οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν έως και 24 ώρες το ανώτατο. Τα μέρη (Τράπεζα και οφειλέτες) προσέρχονται σε ουδέτερο χώρο που είναι το γραφείο του Διαμεσολαβητή, υποχρεωτικά μαζί με τους Δικηγόρους τους (Νομικούς Παραστάτες). Οι Δικηγόροι αμείβονται από τους πελάτες τους ενώ ο Διαμεσολαβητής αμείβεται για τις υπηρεσίες του με το κόστος να επιμερίζεται και στις δύο πλευρές. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι, κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, αναστέλλεται η παραγραφή – αποσβεστική προθεσμία άσκησης αξιώσεων. Δηλαδή, η Τράπεζα αναστέλλει τυχόν, ενέργειες που ενδεχομένως έχει ξεκινήσει κατά των οφειλετών.
  4. Εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία υπογράφεται «Πρακτικό Διαμεσολάβησης» το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης για την οποίαν έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Από την κατάθεση στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Έτσι σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει την συμφωνία διαμεσολάβησης, η Τράπεζα προχωρεί σε δικαστικές ενέργειες, λόγω της μη εξυπηρέτησης του δανείου.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ …  ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

Για την Τράπεζα Για τον οφειλέτη

Σύντομο κλείσιμο των υποθέσεων
Aνδρέας Κονδύλης: Αναβαθμίζεται αισθητικά και ποιοτικά το παραλιακό μέτωπο του Αλίμου (VIDEO)

Με την γνωστοποίηση του αιτήματος για υπαγωγή σε διαμεσολάβηση, αναστέλλεται η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων καθόλη την διάρκεια της διαμεσολάβησης
Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη Δεν δημοσιοποιούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Άμεσο αποτέλεσμα

Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα Δικαστήρια
Σύντομη επίλυση της διαφοράς
Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο οφειλέτης δεν αποκτά πρόσθετες επιβαρύνσεις εκτός από εκείνες που είχε πριν από τη Διαμεσολάβηση.

 

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ Κ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 23177) – Διαπ.  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ (ΑΜ 1700)

email: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8956890  

Η κα Δερδεμέζη είναι δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια με πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει έντονη παρουσία ως ειδική σύμβουλος ή συνεργάτις σε Επιτροπές και δημόσιους φορείς από το 2004. Πολλοί θα την γνωρίζουν απο τη θέση της ως ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.