3Β: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο
Συνεδριάζει απόψε στις 19:00, το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.
3. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βάρης Βούλας Βου-λιαγμένης.
4. Έγκριση της μετονομασίας της Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου σε Λεωφ. Ευελπίδων ύστερα από την σχετική απόφαση – έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Κ.Δ. & Κ.
5. Έγκριση της μετονομασίας της πλατείας Άλσους σε πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου ύστερα από τη σχετική απόφαση – έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Κ.Δ. & Κ.
6. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης “Ακτή Α’ Βούλας” (Κά-μπινγκ Βούλας).
7. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης “Ακτή Β’ Βούλας”.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2018.
9. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” Άξονας προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”.
10. Έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Λεμεσό της Κύπρου για το έρ-γο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Βenefit As you Save” στο πλαίσιο του INTEREG – Balkanmed 2014-2020.
11. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για το Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Αποβλήτων Ενδυμάτων και Υποδημάτων, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με την εταιρεία «RECYCOM – Β. ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
12. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Ανάπτυξη έργου στην Νότια Αττική – Project Development in South Attica – PRODESA”.
13. Έγκριση χρονικής επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα” (αφορά την ομάδα Β1).
14. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Μάγκου κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 ν.3463/2006.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αίτησης παράτασης του αναδόχου του έργου: “Υ-λοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων”.
16. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαιρέτου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΘ 20029” του ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΣΗΦ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.
17. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΙΚ” με αρ. νη-ολογίου “ΤΠ 857-β της εταιρείας “VLAVIANOS GROUP AE” στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.
18. Έγκριση κοπής δένδρου επί του οδοστρώματος της οδού Περικλέους 16 στην Δ.Ε. Βάρης στα πλαίσια του έργου “Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων”.
19. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 27 στην Δ.Ε. Βουλιαγμέ-νης.
20. Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πειραιώς 7 στην Δ.Ε. Βούλας.
21. Έγκριση ή μη κοπής ευκαλύπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 64 στην Δ.Ε. Βούλας.
22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 12740/11.4.2018).
23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 12834/12.4.2018)
24. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης για την “Εκδήλωση – Ομιλία του κα-θηγητή – συγγραφέα κ. Σαράντου Καργάκου” στις 29 Μαΐου 2018.
25. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης για την “Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου”.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.