Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηλιούπολης
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30μ.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114) με τα εξής θέματα:

1.Συζήτηση για τις οφειλές στο Δήμο (γενικά στους Δήμους) και τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς που θέσπισε η Κυβέρνηση

2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία

3. Aνατροπές Α.Α.Υ

1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (2η ), έτους 2018

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2 η ), έτους 2018

3.Ψήφιση πίστωσης για Υποχρεωτική δαπάνη

4.Εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

5.Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, πολυετούς δέσμευσης ή μη για εγγραφή πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της προμήθειας και παραπομπή ή μη του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (ΑΜ.K5/2018)

6.Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για τον Εορτασμό Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου για το Έτους 2018

7.Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης «Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου με τη συνδρομή του Δημοτικού διαδικτυακού ραδιοφώνου Δήμου Ηλιούπολης»

8.Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για την προμήθεια πανό – επιγράφων

9.Έγκριση ή μη στην προσφυγή της διαδικασίας με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.3/2017)

10.Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους του Δήμου για την διαχείριση – υποβολή αιτημάτων κλπ. τηλεφωνικών υπηρεσιών

11.Έγκριση διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών

12.Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου έτους 2018

13.Aντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΑΦΑΔΗΛ»

14.Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»

15.Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 23 και Παπάγου που στεγάζεται το ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας.

16. Τροποποίηση της 134/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) για την αντικατάσταση μελών επιτροπής προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

17.Έγκριση και ψήφιση δαπάνης της συνδρομής για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας για το έτος 2018

18.Έγκριση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης των εισπράξεων από την τερματική συσκευή αποδοχής καρτών πληρωμής (POS)

19.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών Ντότσικα Καλλιόπης του Νικολάου, λόγω συνταξιοδότησης

20.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

21.Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017

22.Παραίτηση ή μη του Δήμου Ηλιούπολης από ένδικα μέσα κατόπιν αιτήσεων των εργαζομένων με προσωρινά μέτρα: 1) Βασιλικής Νίκου και 2) Χαρίκλειας Λυκογιάννη

23.Αποχαρακτηρισμός Οικογενειακού Τάφου

24.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

25.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

26.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καταστροφής αρχείου ΚΕΠ για τα έτη 2014 και 2015

27.Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 408/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

28.Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ σχολείων, πλατειών,παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας»

29.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Κτηρίων » ΑΜ 45/15

30.Αυτοδίκαιες παραλαβές έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας

31.Κυκλοφοριακή παρέμβαση προς μείωση της ταχύτητας με χρήση υπερυψωμένης λωρίδας στην οδό Λαγκαδίων

32.Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου

33.Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) έναντι του ακίνητου επί της οδού Γκιώνας 24

34.Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στο οδόστρωμα, στην οδό Μαρ. Αντύπα 135, έξω από το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης «Το παιδικό στέκι» (2 θέσεις)

35.Ανανέωση ή μη της παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη &Πύρρωνος 15

36.Ανανέωση η μη της παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην Θερμοπυλών 5

37.Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό ΜΑΒΙΛΗ 54& ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 43

38.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών ΚΑΡΕΑ 70 & ΣΤΡ ΠΑΠΑΓΟΥ 13

39.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών ΠΑΠΑΓΟΥ 70 & ΝΙΟΒΗΣ

40.Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης (Ρ 40) για την έξοδο σε παρκινγκ στην οδό ΡΟΒΕΛΕΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 56

41.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 36

42.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του κοινόχρηστου χώρου στη λεωφόρο ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από την πλατεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως την οδό ΠΥΡΡΩΝΟΣ πλην έμπροσθεν των ιδιοκτησιών που διαθέτουν νόμιμη στάθμευση

43.Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη κοπής (1) δένδρου (λεύκα Αργυρόφυλλη), στο πεζοδρόμιο της οδού Ανεξαρτησίας 8, στο Δήμο Ηλιούπολης

44.Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις, συντηρήσεις πάρκων, πλατειών κλπ.» (Α.Μ. 75/2016)

45.Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου δημαρχείου κλπ. έτους 2016» (Α.Μ. 38/2016)

46.Πιλοτική αρχιτεκτονική μελέτη αναβάθμισης – αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης (Α.Μ. 68/2015), έγκριση παράτασης

47.Πιλοτική φυτοτεχνική μελέτη αναβάθμισης – αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης (Α.Μ. 70/2015), έγκριση παράτασης

48.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα αδιάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 16/2015)

49.1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή νέων θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. 5/2017)

50.1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 7/2017)

51.1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών» (Α.Μ. 22/2017)

52.1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους σχολείων» (Α.Μ. 23/2017)

53.1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων» (Α.Μ. 4/2017)

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.