Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 22η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθ. Βασίλη Κατσή, την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/3-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 και χρέωση της κας ΣΟΦΡΑ ΕΛΛΗΣ αντίστοιχα.
2ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ στον με αριθμό 29/06-12-2011 Βεβαιωτικό κατάλογο (33/19-9-2011 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2007.
3ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/03-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 και χρέωση του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ αντίστοιχα.
4ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας ΑΤΕ LEASINGΑ.Ε. στον με αριθμό 12/04-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο( 25/26-3-2014χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΛΙΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
5ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της κα. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ στον με αριθμό 15/08-4-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο (19/31-3-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012.
6ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στον με αριθμό 59/10-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (29/07-5-2014χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2011.
7ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/03-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013.
8ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον με αριθμό 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.
9ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ στον με αριθμό 13/4-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (26/27-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
10ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΠΕΛΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. στον με αριθμό 46/06-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (77/19-7-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.
11ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον με αριθμό 40/13-6-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (119/24-8-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008.
12ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ στον με αριθμό 15/8-4-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο (19/31-3-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012 και χρέωση του κ. SCINTEZE CRISTIAN.
13ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στον με αριθμό 12/4-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (25/26-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14ο ΘΕΜΑ Αίτημα διαγραφής κλήσης λόγω πληρωμής της σε ΔΟΥ.
15ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
16ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΑΧΟΥΜΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.
17ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με Α.Φ.Μ. 021539276 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.
18ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρία ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
19ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων του Ν. 2946/2001.
20ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην κα. ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
21ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στον κ. ΠΙΛΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με Α.Φ.Μ. 115110840 και διακριτικό τίτλο Pilatis Travel για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
22ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στον κ. ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ με Α.Φ.Μ. 033360894 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
23ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στον ΜΑΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ με Α.Φ.Μ. 052366462 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001
24ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018.
25ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λπ. για το έτος 2018.
26ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018.
27ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2018.
28ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2018.
29ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού για το έτος 2018.
30ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018.
31ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού έτους 2018.
32ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2018.
33ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για α) το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2018.
34ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών για Επιτροπή Ελέγχου Παιδότοπων για το έτος 2018.
35ο ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
36ο ΘΕΜΑ Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» (76/2017 & 175/2017 σχετικές αποφάσεις Δ.Σ.).
37ο ΘΕΜΑ Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (75/2017, 169/2017 & 341/2017 σχετικές αποφάσεις Δ.Σ.).
38ο ΘΕΜΑ Ανανέωση άδειας και χορήγηση νέας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
39ο ΘΕΜΑ Κοπή τριών (3) πεύκων επί της οδού Ευρυπίδου 32 και Δημοκρίτου.
40ο ΘΕΜΑ Kοπή ενός (1) δέντρου πεύκου επί της οδού Πλειάδων 20.
41ο ΘΕΜΑ Kοπή ενός (1) δέντρου ευκαλύπτου επί της οδού Μαυρομιχάλη 13.
42ο ΘΕΜΑ Kοπή τριών (3) δέντρων πεύκου και επί της οδού Θουκυδίδου 63.
43ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός ευκαλύπτου, ενός πεύκου και μιας ακακίας επί της οδού Μεσολογγίου 75
44ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου στην οδό Μεγίστης 20
45ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) δένδρου Πεύκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 2 και Ανθηρού
46ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) δέντρου ευκαλύπτου επί της οδού Αγ. Δημητρίου 3.
47ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) δένδρου Λεύκης Καναδέζικης επί της Πλατείας Καραϊσκάκη.
48ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Τσόχα 10.
49ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) φοίνικα στην οδό Γιάνναρου 14.
50ο ΘΕΜΑ Κοπή δύο δένδρων Λεύκης επί της οδού Κουμουνδούρου 94.
51ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός δένδρου ελιάς επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 9.
52ο ΘΕΜΑ Ψήφισμα συμπαράστασης στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ), για την ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου και της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
53ο ΘΕΜΑ 90 χρόνια λειτουργίας Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών–Πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ.
54ο ΘΕΜΑ Μνημόνιο συνεργασίας του σωματείου «SAFE WATER SPORTS» και του Δήμου Αλίμου.
55ο ΘΕΜΑ Δ΄ αναμόρφωση Προϋπολογισμού Θ.Ο.Π.Α.Α. έτους 2017.
56ο ΘΕΜΑ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΣΥ.Δ.Ν.Α.
57ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της σύμβασης για τη ‘Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου’.
58ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης της ΔΕΠ με τίτλο «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων – Απόφαση 26 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Αλίμου και Απόφαση 27 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Αλίμου».
59ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης της ΔΕΠ με τίτλο «Δ’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 73.399,74 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 38479/10-11-2017 Απόφαση Υπ.Εσ.»
60ο ΘΕΜΑ Περί εποχικότητας της επιφάνειας στεγασμένων & μη στεγασμένων χώρων της εταιρείας ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Α.Ε. για το έτος 2017 (απόφαση Ο.Ε.).
61ο ΘΕΜΑ Υποβολή πρότασης στον άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο- Μέτρο 1 Σύνθετες αστικές αναπλάσεις – Α. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου» – έγκριση της μελέτης «Αναβάθμιση – αστική ανάπλαση Πλατείας Καραϊσκάκη και της ευρύτερης περιοχής της στο Δήμο Αλίμου Αττικής» και έγκριση κάλυψης επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.
62ο ΘΕΜΑ Καθορισμός Ο.Γ. και Ρ.Γ. στη συμβολή της Λ. Αλίμου με τις οδούς Π.Μελά και Μ. Χατζηδάκι στο Ο.Τ.152 – Συμμόρφωση στην 4589/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση Ε.Π.Ζ).
63ο ΘΕΜΑ Διενέργεια δαπάνης για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου».
64ο ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
65ο ΘΕΜΑ Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Α.Α.Π. 256/2-11-2017 για την Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού Αργυρούπολης, Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.
66ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του Έργου “Επανασφάλτωση Οδών του Δήμου 2015”.
67ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση και Εκτέλεση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων».
68ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση συναυλίας με την BRONZA BANDA.
69ο ΘΕΜΑ Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA – H2020 PDA EE22.
70ο ΘΕΜΑ Καθορισμός θέσης περιπτέρου (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                                                                                                   

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.