Παλαιό Φάλήρο: Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα συντήρησης των σχολείων (ΕΙΚΟΝΕΣ)
Στην τελική φάση της βρίσκεται η εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Εξωραϊσµός όψεων 3ου ∆ηµοτικού, 3ου Γυµνασίου, 4ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου». µε την υπ’ αριθ. µελέτη
23/2017, προϋπολογισµού 200.000,00€ η οποία περιλαµβάνει εκτεταµένες παρεµβάσεις συντήρησης και ανακαίνισης στα παραπάνω σχολικά συγκροτήµατα.

Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την διαµόρφωση ενός καλαίσθητου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ενώ µετά από σχετικό ανοιχτό διαγωνισµό ο οποίος διενεργήθηκε στις 11/05/2017 αναδείχτηκε ανάδοχος η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ που προσέφερε έκπτωση 77,29%.

Το έργο θα στοιχήσει τελικά 45.428,93€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βρίσκεται στην τελική του φάση ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες έγκαιρα µε την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς 2017-2018.

Επισηµαίνεται ότι το έργο που αφορά την αναβάθµιση των όψεων των σχολικών κτιρίων υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά από χρηµατοδότηση ίδιων πόρων του ∆ήµου Παλ. Φαλήρου, και υπάρχει προγραµµατισµός έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019 να έχουν ολοκληρωθεί ανάλογες εργασίες στο σύνολό των σχολικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου.

Το πρόγραµµα αναβάθµισης της σχολικής στέγης στον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου, τα τελευταία χρόνια, έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις:
• Για το έτος 2014 είχαν προϋπολογιστεί βάση µελέτης 150.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και η ανάδοχη εταιρία ΠΕΤΚΑ Α.Ε. προσέφερε έκπτωση 67%. Το έργο στοίχησε 49.500,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
• Για το έτος 2015 είχαν προϋπολογιστεί βάση µελέτης 150.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και ο ανάδοχος Ε∆Ε ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ προσέφερε έκπτωση 70%. Το έργο στοίχησε 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
• Για το έτος 2016 είχαν προϋπολογιστεί βάση µελέτης 120.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και ο ανάδοχος Ε∆Ε ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ προσέφερε έκπτωση 75%. Το έργο στοίχησε
30.243,90€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

 

Από τον Ιούλιο του 2014 έχουν έως και σήµερα στο πρόγραµµα συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης των όψεων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, έχουν
εκτελεστεί και ολοκληρωθεί εργασίες µε επιτυχία στα παρακάτω σχολικά συγκροτήµατα:
1ο ∆ηµοτικό σχολείο (δυόρωφο κτίριο οδού Ναϊάδων)
2ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Αχχιλέως)
3ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Παρθενώνος)
4ο ∆ηµοτικό σχολείο & 9ο Νηπιαγωγείο (συµβολή Ανδροµάχης &
Γοργοποτάµου)
5ο ∆ηµοτικό σχολείο (Λεωφ. Αµφιθέας)
6ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Αρµατολών)
7ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Μουσαίου)
8ο & 13ο ∆ηµοτικά σχολεία στο σχολικό συγκρότηµα Κοψαχείλα
11ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Ερατούς)

12ο ∆ηµοτικό σχολείο (οδού Αεροπόρων)
1ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου (δυόρoφο κτίριο οδού Ναϊάδων)
3ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου (οδού Β.Βέρρα)
3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου
5ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου (οδού Ζεφύρου)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.