Δήμος Γλυφάδας: Ψάχνει ακίνητο για να στεγάσει το 7ο Γυμνάσιο
O δήμος Γλυφάδας ψάχνει ακίνητο για να στεγαστεί το 7ο Γυμνάσιο, στην περιοχή της Τερψιθέας.

«Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες

στέγασης του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας»

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
Το μίσθιο πρέπει :
α. Να βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας , περιοχή Τερψιθέα , μεταξύ των οδών Αιγύπτου-
Λευκωσίας-Ηρακλείων Στηλών-Αγ.Νεκταρίου -Γ. Γεννηματά-Κων/νου Αθανάτου,
προκειμένου να καλύπτονται τα χωροταξικά όρια του Γυμνασίου όπως έχουν
καθορισθεί από τη Δ΄Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή να υπάρχει
δυνατότητα διαρρύθμισης με δαπάνες του εκμισθωτή σε αίθουσες διδασκαλίας και
στους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και να διαθέτει ανάλογο αύλειο χώρο.
β. Να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 800 τ.μ. με αυλή ανάλογης
επιφάνειας .
γ. Να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε αυτό εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τα κριτήρια
καταλληλότητας που ορίζονται στη με αρ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
635/27-4-2007) καθώς και σύμφωνα με όσα υποδείξει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18,
παρ. 6 του Ν. 3467/2006, αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου μισθίου
δ. Να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης σε αίθουσα διδασκαλίας
και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία Γυμνασίου
σύμφωνα με το σχετικό κτιριολογικό πρόγραμμα των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και εν
προκειμένω για να καλύψει τις ανάγκες του 7ου Γυμνασίου.
ε. Να διαθέτει αύλειο χώρο καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας
(επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού, πυροπροστασίας,
ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ)
στ.Να είναι κατάλληλο για τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α)
ζ. Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της Σχολικής Μονάδας.
Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετασθούν και τα εξής :
 Η στατική επάρκεια του κτιρίου
 Η νομιμότητα κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικείες
πολεοδομικές διατάξεις
 Η τήρηση των διατάξεων του Ν.Ο.Κ. και του Κτηριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ/τος
71/1998 (ΦΕΚ 32Α
/17-2-1998) για την Πυροπροστασία, του Π. Δ/τος του 1991 (ΦΕΚ
164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία
που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με.Α.
 Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία ,
όπως αμίαντο.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας (Παλαιό
Δημαρχείο – Σ. Καράγιωργα 2 & Διαδόχου Παύλου , τηλ. 2132025236-238 ) εργάσιμες
ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας
http:www.glyfada.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.