6 υποτροφίες σε νέους/νέες του Δήμου Αγίου Δημητρίου
Οι εκπαιδευτικοί φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β. Μ. 2 «ΑΛΦΑ Επιλογή» και Mediterranean Professional Studies παρέχουν 6 υποτροφίες σε νέους/νέες, δημότες/-σσες ή κατοίκους Αγ. Δημητρίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18.

Συγκεκριμένα:

1. MEDITERRANEAN COLLEGE
• ΜΙΑ υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα), αξίας 5.600 € για το α’ έτος σπουδών.
Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
• ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες, αξίας 3.000 € έκαστη.

3. ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
• ΔΥΟ πλήρεις ετήσιες υποτροφίες, αξίας 3.000 € έκαστη.

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
• ΜΙΑ πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα), αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).
Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους > 60%.
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι υποτροφίες παρέχονται σε δημότες/-ισσές ή κατοίκους Αγίου Δημητρίου και αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β. Μ. 2 «ΑΛΦΑ Επιλογή» και Mediterranean Professional Studies.

3. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

4. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

5. Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ Επιλογή» και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

6. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

7. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

8. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

9. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) -ύψους 50 €- στο πρόγραμμα.

10. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

11. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

12. Πέραν των 6 υποτροφιών, θα προσφερθεί και ειδική έκπτωση στα δίδακτρα και σε όλα τα άτομα που θα υποβάλουν αίτηση και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και τη Δευτέρα 18-9-2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
– τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
– πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
– εκκαθαριστικό εφορίας
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
– φωτοτυπία ταυτότητας
– συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
– αν υπάρχουν βεβαιώσεις ανεργίας

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.