Master plan για το παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας
Το αρχιτεκτονικό γραφείο  “ΕΛΛΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ”, ανέλαβε με απευθείας ανάθεση από το δήμο Γλυφάδας, τη μελέτη με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση MASTER PLAN διαμόρφωσης της παραλίας» με συνολική τιμή προσφοράς 24.552,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση αφορά στη συμπλήρωση και την εξειδίκευση του υφιστάμενου Master Plan, και τη διερεύνηση βέλτιστων συνδέσεων του αστικού ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο από λειτουργική και αισθητική άποψη.

H παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση του Master Plan/Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Σ.Γ.Δ) της παραλίας του Δήμου Γλυφάδας αφορά στη συμπλήρωση και την εξειδίκευση του υφιστάμενου Master Plan, και τη διερεύνηση βέλτιστων συνδέσεων του αστικού ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο από λειτουργική και αισθητική άποψη.

Θα γίνει ενσωμάτωση πρόσθετων δεδομένων και προτάσεων που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις εξελίξεις αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, όπως πχ. το «Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών», το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2011 (Protocol on Integrated Coastal Zone Management – ICZM, 2008), και αποτελεί το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό κείμενο το οποίο επιχειρεί μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να ρυθμίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών καθώς επίσης και τον Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 156/01-08-2014).

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση και χρήση της παράκτιας ζώνης, κατά την οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευθραυστότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων και οι επιπτώσεις τους τόσο στο θαλάσσιο και όσο στο χερσαίο τμήμα.

Θα εξεταστεί η παράκτια ζώνη που εκτείνεται κατά μήκος της οδού Διαδόχου Παύλου. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του παραλιακού μετώπου της Αττικής, και μπορεί να αποτελέσει έργο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπλαση και διαχείριση της ευρύτερης παράκτιας ζώνης.

Θα εξεταστούν ζητήματα εναρμόνισης των σχεδιασμών με ήπιες επεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αναφορικά με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις σε επιμέρους τμήματα για την επίτευξη ολιστικής προσέγγισης για τη διαμόρφωση της παραλίας του Δήμου
Γλυφάδας.

Θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση, όπου θα περιγράφονται οι βασικές αρχές/προτάσεις βελτίωσης των επιμέρους χρήσεων, της διαμόρφωσης του ανάγλυφου και των ορίων ξηράς και θάλασσας, της προστασίας και ανάδειξης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και του γενικού
δικτύου προσβάσεων κυκλοφορίας πεζών.

Θα περιγράφονται επίσης, οι αρχές της διαμόρφωσης και της οργάνωσης υπαίθριων χώρων, με ήπιες παρεμβάσεις και φυτεύσεις, με συγκεκριμένα παραδείγματα και αναφορές σε υλοποιημένα παραδείγματα.

Στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου χαρακτήρα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας, η αποκατάσταση της προσπελασιμότητας, και η δημιουργία ταυτότητας της επέμβασης, με την επεξεργασία των φυσικών στοιχείων, των υλικών διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά).

Στην Έκθεση θα αναλύονται, οι αρχές εμπλουτισμού της βλάστησης βάσει του τοπικού κλίματος, του χαρακτήρα του περιβάλλοντος, της υφιστάμενης βλάστησης, της υδρολογίας και της γεωλογίας των εδαφών.

Θα προταθούν τα κατάλληλα φυτικά είδη, τα ύψη και είδος φύτευσης στις διαφορετικές περιοχές, ανάλογα με τη λειτουργία και το ρόλο τους (διαμόρφωση ορίων, απόκρυψη ή ενίσχυση θέασης, ανάδειξη φυσικών περιοχών, δημιουργία σκιάς, και δημιουργία ευχάριστου μικροκλίματος).

Η Τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης, εικόνες αναφοράς υλοποιημένων έργων, ενδεικτικά σκίτσα και τομές σε συγκεκριμένα τμήματα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια, η πρόθεση και ο
χαρακτήρας των επεμβάσεων, και να αποτελέσουν το κατευθυντήριο πλαίσιο της Α΄ Φάσης φυσικού σχεδιασμού των επιμέρους έργων.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.