Άγιος Δημήτριος: Στις 27 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο
dimarxeioagiou

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

1. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 6 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.

3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου η πρόσληψη του οποίου εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 61693/23816/4-8-16 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Αττικής.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.575,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6431.02 προϋπολογισμού έτους 2016 , για την προβολή και την ηχητική κάλυψη τριών λαϊκών συνελεύσεων εν όψει της ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2017.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών – κατοίκων του Δήμου, συνολικού ποσού 5.600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

7. Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη – κατοίκου του Δήμου, ποσού 400,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

8. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από Δημοτικά Τέλη.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ».

10.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρολογική μελέτη για την μετατροπή του παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό».

11.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μηχανολογική μελέτη πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγ. Βασιλείου».

12.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Συμπληρωματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Λεωφ. Αγίου Δημητρίου για διεύκολυνση διαμπερών κινήσεων».

13.Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών 2005».

14.Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας περιοχής ΕΚΤΕΛ».

15.Λήψη απόφασης α) για την ενεργοποίηση ήδη υπάρχοντος τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη οφειλών με την υπηρεσία ηλεκτρονικών εισπράξεων και β) για επιλογή της βασικής ή της πρόσθετης εναλλακτικής τιμολόγησης ηλεκτρονικών εισπράξεων.

16.Λήψη απόφασης για αποδοχή συναλλαγών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και την εγκατάσταση αυτών.

17.Λήψη απόφασης α) για διαγραφή προσαυξήσεων πέντε κλήσεων των ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, β) για διαγραφή του μισού ποσού των κλήσεων των ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ γ) για επιστροφή ποσού 15,00€ (του Δήμου Δάφνης-Υμηττού) στον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και δ) για επιστροφή ποσού 15,00€ στην ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με έκδοση χρηματικού εντάλματος ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον ΚΑ 00.8261.01 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές».

18.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 111.975,00€ για την κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016 – 5 η , 6η & 7η κατανομή.

19.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.945,82€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 04/07/16 έως και 01/09/16.

20.Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 7/16 πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων και κατ’ επέκταση χορήγησης των αδειών της εμποροπανηγύρεως εν όψει της θρησκευτικής εορτής Αγίου Δημητρίου και β) για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος καταβολής των αναλογούντων τελών.

21.Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξη ενός (1) ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ”ΚΑΦΕΝΕΙΟ” ιδιοκτησίας του κου ΠΟΛΟ ΑΝΘΙΜΟΥ του Λούκαν, επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ αρ .23 στον Άγιο Δημήτριο.

22. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. ΨΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (αφορά έκδοση βεβαίωσης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών).

23.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 42,15€ (με προσαυξήσεις) ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από τέλος χρήσης οστεοφυλάκιου και β) για ισόποση διάθεση πίστωσης στον ΚΑ 00.8261.01.

24.Λήψη απόφασης α) για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 151,13€ από πράξεις παραβάσεων ΚΟΚ β) για επιστροφή ποσού 230,00€ πλέον προσαυξήσεων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΘΕΟΔ/ΔΗΜ λόγω λανθασμένων στοιχείων πράξεων παράβασης ΚΟΚ και γ) για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 230,00€ στοκ ΚΑ 00.8261.01.

25.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής από πράξη παράβασης ΚΟΚ του ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ποσού 80,00€ λόγω δύσκολων οικονομικών συνθηκών του φορέα.

26.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πράξεις παραβάσεως ΚΟΚ της εταιρείας Ε. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ποσού 65,50€ λόγω μίσθωσης-χρονομίσθωσης του οχήματος και β) για επαναβεβαίωση ιδίου ποσού στον κ. Καραμηνά Χριστόφορο.

27.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πράξεις παραβάσεως ΚΟΚ της κας ΓΛΥΝΟΥ ΓΑΡΥ ΓΕΩ ποσού 400,00€ λόγω μη κατοχής του οχήματος και β) για επαναβεβαίωση ιδίου ποσού στον κ. Παρίση Αθανάσιο.

28.Λήψη απόφασης για α) ακύρωση πράξεων παράβασης ΚΟΚ (ακύρωση από Τροχαία Ελληνικού) συνολικού ποσού 600,00€ και β) για διαγραφή τους από το χρηματικό κατάλογο 1330/2016.

29.Λήψη απόφασης για αφαίρεση δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού Τάφου και διάθεσής του σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Νεκροταφείου.

30.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω μεταφοράς των φυλασσόμενων οστών σε άλλα Νεκροταφεία.

31.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω μεταφοράς των φυλασσόμενων οστών σε εντοιχισμένη οστεοθήκη

32.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω μεταφοράς των φυλασσόμενων οστών στο οστεοφυλάκιου.

33.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω ρίψης των φυλασσόμενων οστών στο χωνευτήρι.

34.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω λανθασμένης πολλαπλής χρέωσης.

35.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω λανθασμένης βεβαίωσης.

36.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων Δημοτικού Νεκροταφείου λόγω παραβίασης του Κανονισμού.

37.Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου

38. Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής ονοματοθεσίας συνοικιών, οδών και πλατειών του Δήμου

39. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Νέου Κλειστού Αγίου Βασιλείου στον σύλλογο Κρητών το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Με ζάλα μερακλίδικα …. στης λύρας το γινάτι».

40.Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Νέου Κλειστού Αγίου Βασιλείου στην «Αδελφότητα των απανταχού Κραψιτών» το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 για την διοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή Προβατίνας 2016» .

41.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών, μελετών και έργων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.