Πανόραμα Βούλα: Μάχη για το φιλέτο των 124 στρεμμάτων!
panoramavoulas

Το 2008, κατά το στάδιο της υποβολής των αρχικών δηλώσεων στο υπό κατάρτιση κτηματολόγιο του τότε Δήμου Βούλας, ο Δήμος και το Δασαρχείο κατέθεσαν δήλωση για την περιοχή των 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας.

Την ίδια περίοδο, υπέβαλαν δηλώσεις ιδιοκτησίας εκατόν εξήντα ένα (161) φυσικά πρόσωπα, ως φερόμενοι ιδιοκτήτες εκατόν εξήντα ενός (161) γεωτεμαχίων στην επίδικη περιοχή των 124 στρεμμάτων.
Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023

Τα ανωτέρα φυσικά πρόσωπα προσκόμισαν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, κατά παράβαση των αποφάσεων με αριθμό 1818/82, 1819/82, 1820/82 και 2334/1987 του Συμβουλίου της Επικρατείας και της με αριθμό 78/2004 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πράξεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων, αποκρύπτοντας την πραγματικότητα, καθόσον τα φερόμενα 161 γεωτεμάχια δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αγροτεμάχια αλλά ενιαία δασική έκταση επιφανείας 124 στρεμμάτων, ως άλλωστε προκύπτει από τις αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις.

Κατά την αρχική επεξεργασία των δηλώσεων και δεδομένου ότι κατατέθηκαν για την ίδια επίμαχη έκταση δηλώσεις από τρία διαφορετικά μέρη (Δήμος, Δασαρχείο, φυσικά πρόσωπα), οι μελετητές του Κτηματολογίου προέκριναν τα φυσικά πρόσωπα καθόσον είχαν προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.

Το Δασαρχείο Πειραιά, παρά την αρχική του δήλωση στη φάση αυτή, δεν προσκόμισε τη σειρά των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επίμαχης περιοχής τελεσιδίκως ως δασικής.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, υπέβαλε εμπρόθεσμα 161 ενστάσεις προς την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» στις 13 Μαΐου, μέσω των οποίων αιτείται:

  1. Να διορθωθεί ο χαρακτηρισμός ως ενιαίας δασικής της έκτασης των 124 στρεμμάτων στην περιοχή «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
  1. Να διαγραφούν οι εγγραφές στους κτηματολογικούς πίνακες, στους οποίους εμφαίνονται τα φυσικά αυτά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες κατατετμημένων γεωτεμαχίων, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ευρύτερη ενιαία δασική έκταση, που παρά το νόμο κατατμήθηκε σε μικρότερα τμήματα δάσους, τα οποία παρά τις ισχύουσες διατάξεις, επωλήθησαν στους φερόμενους ιδιοκτήτες ως αγροτεμάχια
  1. Να αποσυρθεί ο προσωρινός χάρτης 1:1.000, ο οποίος συνετάχθη από το Κτηματολόγιο και στον οποίο η επίδικη έκταση των 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας χαρακτηρίζεται ως αγροτική έκταση και να αντικατασταθεί αυτός με τον θεωρημένο από την αρμόδια προς τούτο αρχή, πραγματικό χάρτη, τον οποίο προσκόμισε ο Δήμος ενώπιον του Κτηματολογίου, στον οποίο η επίδικη έκταση εμφαίνεται ως ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, προκειμένου να αποφευχθεί σωρεία μελλοντικών δικαστικών διενέξεων, και
  1. Να εγγραφεί η επίδικη έκταση υπέρ του Δημοσίου, καθότι κατά την ανωτέρω Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αυτή δεν δύναται να αποδοθεί στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Καστελλοριζίων και κατ’ επέκταση στους νυν φερόμενους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, στις 13 Μαΐου, ο Δήμαρχος, με έγγραφό του προς το Δασαρχείο Πειραιά και την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας που προΐσταται του Δασαρχείου Πειραιά, ενημέρωσε για τις παράνομες εγγραφές κτηματολογίου καθώς και τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποδεικνύουν το δασικό χαρακτήρα της έκτασης και ζήτησε την  παρέμβαση του Δασαρχείου και την, από μέρους του, υποβολή συστάσεων για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Δόγκας, εξέδωσε δελτίο τύπου μέσω του οποίου ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι έκανε παρέμβαση στο Δασαρχείο Πειραιά για τα 124 στρέμματα στο Πανόραμα της Δ.Ε. Βούλας. Στο δελτίο τύπου αναφέρει την παρέμβαση που έκανε ο ίδιος από κοινού με άλλους δημοτικούς συμβούλους, ενώ σκοπίμως αποκρύπτει τις ενέργειες του Δήμου για το ίδιο θέμα αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι υπάρχει αδράνεια από τη Δημοτική Αρχή. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι  ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν πρέπει και δεν μπορεί να προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση και πολύ περισσότερο κανείς δεν δικαιούται να δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους δημότες αφήνοντας υπόνοιες για «αδράνεια» της διοίκησης του Δήμου.

Για όλες τις ενέργειες του Δήμου, ο κ. Δόγκας ήταν ενήμερος αφού είχε πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα (13 Μαΐου), σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου παρουσία των περισσοτέρων πολιτικών αρχηγών των παρατάξεων  του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις ενέργειες του Δήμου και για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα. Παρά το γεγονός αυτό, ο ίδιος αποφάσισε να ασκήσει «επαναστατική γυμναστική» και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με παιδαριώδη και ανεύθυνο τρόπο ένα τόσο σοβαρό θέμα, αγνοώντας τους αγώνες πολλών ετών από πολλούς ανθρώπους και φορείς της περιοχής.

Για τα 124 στρέμματα, παρέμβαση έχει κάνει ο Δήμος, έχουν συνυπογράψει μία παρέμβαση προς το Δασαρχείο Πειραιά οι κ.κ. Κιούκης, Δαβάκης και Θανόπουλος και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος. Όλοι αγωνίζονται με κοινό σκοπό, συμμαχώντας με τη Δημοτική Αρχή για να διαφυλάξουν το δασικό, δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης. Ο κ. Δόγκας είναι ο μόνος που, αν και εντάχθηκε στο συγκεκριμένο αγώνα πολύ πρόσφατα, προσπαθεί να τον οικειοποιηθεί, αποκρύπτοντας τις ενέργειες των υπολοίπων. Παραδίδεται στην κρίση της τοπικής κοινωνίας.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει δυναμικά να υπερασπίζεται όλα τα δημοτικά θέματα του Δήμου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πολιτικά πυροτεχνήματα και καλεί όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή με όσες δυνάμεις διαθέτουν προς επίτευξη των στόχων της πόλης οι οποίοι πρέπει πάντα να προηγούνται των στόχων των δημοτικών παρατάξεων.

(Aπό το Γραφείο Τύπου το δήμου)

Fullscreen capture 250516 41533 PM.bmp

Παρέμβαση στο Δασαρχείο για τη δασική έκταση των 124 στρεμμάτων του Πανοράματος Βούλας συνυπέγραψε ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης και δημοτικός σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας, από κοινού με τον Δημήτρη Δαβάκη (Κύμα Ενωμένων Πολιτών), Δημήτρη Κιούκη (Ανεξάρτητη Κίνηση) και Πέτρο Θανόπουλο.

Αφορμή για την αναγκαία αυτή παρέμβαση προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος στάθηκε η οργανωμένη επιχείρηση προσώπων που φέρονται ως “ιδιοκτήτες” οικοπέδων εντός του δάσους να εντάξουν τα τμήματα του δάσους στο Κτηματολόγιο ως “αγροτική περιοχή”.

Με ημερομηνία 14 Μαΐου 2016 οι παραπάνω υπέβαλαν γραπτώς ένσταση προς το Δασαρχείο Πειραιά με την οποία επισημαίνουν απευθυνόμενοι στον Δασάρχη:

Σας παρακαλούμε να παρέμβετε ενιστάμενος κατά του τοπογραφικού διαγράμματος με κλίμακα 1:1000 και κατά του υπάρχοντος κτηματολογικού πίνακα και κτηματολογικού διαγράμματος, ώστε να αποσυρθεί το παραπάνω ανυπόστατο και ανακριβές και ψευδεπίγραφο ως άνω τοπογραφικό, ώστε να προστατευτεί το δάσος, το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον της περιοχής”.

Όπως τονίζουν οι υπογράφοντες την επιστολή,

είναι ολοφάνερο ότι η περιοχή αυτή είναι εκτός σχεδίου δασική έκταση που ουδέποτε έχει αποβάλει τον δασικό της χαρακτήρα, κατά παράβαση δε της δασικής νομοθεσίας κατατμήθηκε σε μικρότερα τμήματα δάσους τα οποία επωλήθησαν στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες ως αγροτεμάχια, ενώ ήταν δασική”.

Υπενθυμίζεται ότι τα 124 στρέμματα του δάσους του Πανοράματος, μετά από πολυετή και επίμονο αγώνα προστατεύονται από:

Δύο αποφάσεις του Νομάρχη Πειραιά τα έτη 1977 και 1980, την απόφαση 1818/1982 του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμούς 1819/82, 1820/82 και 2334/87, καθώς και την πιο πρόσφατη ομόφωνη γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (78/2004).

Το θέμα έθεσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Δημοσθένης Δόγκας επισημαίνοντας τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα πλήξουν τον χαρακτήρα της περιοχής.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.