Διαγωνισµός για την επιλογή Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης
Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10, προκηρύσσει διαγωνισµό, για την επιλογή και πλήρωση µίας θέσης Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 του Ν.3584/2007.
3. Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής .
4. Ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852 /10
Τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το χρόνο της επιλογής .

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται στο προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου (ταχυδροµική διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, τηλέφωνο πληροφοριών – γραφείο δηµοτικού συµβουλίου : 213.2020.289, 290 ) κατά την έναρξη της  διαδικασίας επιλογής δηλαδή την 25η Ιανουαρίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30 (ηµεροµηνία και ώρα έναρξης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της επιχείρησης) .
Ο τρόπος επιλογής , η θητεία και τα καθήκοντα περιγράφονται στις διατάξεις τουάρθρου 77 του Ν.3852/10 «Πρόγραµµα- Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/ 87 / 7.6.2010).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Ο Θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Είναι γνωστή η φράση: “τα παράπονα, στον Δήμαρχο”. Αφορά την αναζήτηση ευθυνών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και υπενθυμίζει την υποχρέωση των δημόσιων αρχών για λογοδοσία. Ο εκάστοτε “Δήμαρχος”, όντως οφείλει να λογοδοτεί στους πολίτες. Εάν, όμως, καλείται ο ίδιος να χειρίζεται και τα “παράπονα” που διατυπώνουν εναντίον της διοίκησής του, τότε, θα συντρέχει στο πρόσωπό του σύγχυση ελέγχοντος και ελεγχόμενου. Η εξουσία δεν είναι πάντα σε θέση να ελέγξει αντικειμενικά τον εαυτό της, εγγυώμενη ταυτόχρονα ότι το αποτέλεσμα του “ελέγχου” θα είναι πράγματι δίκαιο.

Την αποτροπή αυτής της σύγχυσης και πιθανής αδικίας, στο επίπεδο του α’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέθεσε ο νομοθέτης στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Τα “παράπονα” των άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου δεν χρειάζεται να απευθύνονται πλέον στον “Δήμαρχο”, δηλαδή στα όργανα που ασκούν την διοίκηση του Δήμου. Το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικές επιτροπές κλπ. εξακολουθούν βεβαίως να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών και κανονιστικών. Αλλά οι θιγόμενοι πολίτες δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί για να λύσουν την προσωπική τους διαφορά με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης. Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.