Άγιος Δημήτριος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για παραλαβή της οριστικής (α’ φάσης) μελέτης <<Οριστική μελέτη,
μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο “Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου
Βενιζέλου (Ασύρματος)”>>.
2. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης “Μελέτη οριοθέτησης διευθετημένου
ρέματος Ευξείνου Πόντου”.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη γνωμοδότησης της Επιτροπής διαγωνισμού που
αφορά στις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 40094/18-11-15 & 40458/20-11-15 ενστάσεις του κ.
Ρούσσου Ιωάννη και της κας Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνας αντίστοιχα, σχετικά
με την ανάθεση της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ”
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης για την σύνταξη της μελέτης
“Υδραυλική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης στην περιοχή ΕΚΤΕΛ για την κατασκευή
ακαθάρτων”.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
“Ανακατασκευή τάπητα κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο”.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”
7. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015 του
Δήμου.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση της 266/15 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ” η οποία αφορά στην αποδοχή και εκτέλεση
της υπ’ αριθμ. 889/15 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την
παραίτηση και μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αυτής και εξουσιοδότηση του νομίμου
εκπροσώπου του Οργανισμού για την υποβολή της έκθεσης παραίτησης από τα
ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα στο Πρωτοδικείο Αθηνών
9. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ισόγειου χώρου (κατάστημα) στην περιοχή του
Ασυρμάτου για την μετεστέγαση του 5ου ΚΑΠΗ
10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 41.633,40€ που αφορά στο έργο “Παρεμβάσεις
για την αντιμετώπιση επειγουσών επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου”.
11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 6.075,67€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από
2/9/15 έως 02/11/15,
12. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.394,25€ που αφορά στην καταβολή
μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το β’ τρίμηνο του 2015.
13. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 15,00€ από κατάλογο φύλαξης οστών έτους
2015 της κας Τσιάλτα Ξένης.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ.πρωτ. 41099/24-11-15 Πρακτικού της
Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.
3463/2006).
15. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ.πρωτ. 41096/24-11-15 Πρακτικού της
Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.
3463/2006).
16. Λήψη απόφασης για απόδοση του υπ’ αριθμ. 2066/2015 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής και απαλλαγή της κας Μαργαριτοπούλου Ιωάννας από υπόλογο.
17. Λήψη απόφασης για απόδοση του υπ’ αριθμ. 2067/14.10.2015 Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής & απαλλαγή της κας ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ από
υπόλογο.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-
2010)

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.