Ηλιούπολη: Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων
  Ο δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.324,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα από 11:00π.μ έως 11:30πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου (Οδός Σοφ. Βενιζέλου, Αρ. 114 Ταχ. κωδ.16342), μέχρι την προηγουμένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.
H Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 1.176,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει   τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς των ενενήντα (90) ημερών.
Αντίγραφα  της διακήρυξης, των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00πμ έως 14:00μμ, μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Διανομή τευχών: Ελίζα Κουμπάτη,  τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9970062.

 

                                                                                                   Ο Δήμαρχος


                                                                                         Βασίλειος Βαλασόπουλος

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός Μελέτης – Οικονομική Προσφορά

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.