Aνοιχτός διαγωνισμός για επισκευές σχολείων και δημοτικών κτιρίων (570.000 ευρώ)
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προϋπολογισμού 463.414,63€ (με απρόβλεπτα & αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. 106.585,36 € ήτοι συνολικά 570.000,00 €.

Το έργο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων και Κτιρίων του Δήμου» αφορά κυρίως στις επισκευαστικές εργασίες που θα γίνουν σε σχολικές μονάδες και Δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Αττικής, σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αποκαταστάσεις φθαρμένων μονώσεων ή νέες μονώσεις, διαβρωμένων οπλισμών και σκυροδεμάτων, καθαιρέσεις τοίχων, διαρρυθμίσεις, ανακατασκευές χώρων υγιεινής, αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις φθαρμένων επιχρισμάτων, δαπέδων (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων. Κατασκευή τοιχοποιιών στα πλαίσια αντοχής του φέροντα οργανισμού. Επίσης εργασίες χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με χρήση ικριωμάτων.

Ακόμα προβλέπεται η αποξήλωση κατεστραμμένων ειδών υγιεινής και εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ή συντήρηση αυτών όπου απαιτείται. Όμοια συντήρηση ή αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων, λεβητοστασίων, ηλεκτρικών πινάκων και γενικότερα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η Δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4β του Ν. 3669/2009, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & Λ. ΚΥΠΡΟΥ 97, την 15 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄.

Οι προσφορές θα δοθούν σε έντυπα που θα χορηγήσει η Τεχνική Υπηρεσία.

Προθεσμία παράδοσης έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με το 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ: 9.268,29 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημέρες,μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Έντυπα προσφοράς και σχετικές πληροφορίες για το έργο και για τον τρόπο κτήσεως των τευχών δημοπράτησης παρέχονται μέχρι και την 10η του μήνα Δεκεμβρίου ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, οδός 25η & Πλατεία Αγίας Τριάδας, 16777 Ελληνικό, τηλ: 213-2026009, 213-2026005).

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.