Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 19 η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2015.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2015.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2015.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2015.

ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή στο Δήμο μας.

ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 78.000,00 € στις σχολικές επιτροπές για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ).

ΘΕΜΑ 7ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ.

ΘΕΜΑ 8ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 21/5-5-2014 βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10ο Επιχορήγηση συλλόγου ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΛΙΜΟΥ «Το Μικρό Λιμανάκι».

ΘΕΜΑ 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή μιας ακακίας γαζίας επί της οδού Ευριπίδου 21.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής επιτροπής με τίτλο «5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2015».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με τίτλο «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικον. έτους 2015».

ΘΕΜΑ 14 ο Παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 και Γούναρη 47 (ακίνητο για την εφαρμογή πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας της βρεφονηπιακής ηλικίας). Άλιμος, 4.9.2015 Αρ.πρωτ.: 15688

ΘΕΜΑ 15 ο Ορισμός μελών Πολεοδομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 16 ο Ορισμός μελών Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου. ΘΕΜΑ 17 ο Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.