Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την  1η Ιουλίου 2015,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:
1.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για το έτος 2015 ποσού 140.000,00 €, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και κατάρτιση των σχετικών όρων διακήρυξης, που αφορά «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων και κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων».

2.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 96.999,32 € (συμ/νου ΦΠΑ), για το οικονομικό έτος 2015, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Γλυφάδας και για το Κ.Α.Π.ΠΑ.» και κατάρτιση των σχετικών όρων διακήρυξης.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 72.775,06 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά στην παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες εξωραϊσμού παραλίας».

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καθιστικών» .

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 66.971,04 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια σήμανσης), πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, και πινακίδων και στύλων σήμανσης».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.599,98 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση Κλιματιστικών»

7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1908/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Αριστείδη Καραμπασιάδη

8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1930/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

10.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

11.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Παρασκευή Παναγοπούλου.

12.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Παρασκευή Παναγοπούλου.

13.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

14.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

15.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

16.     Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.