Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:
ΘΕΜΑ 1ο 1
η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικ.έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση του υπ΄αριθ. 30/6.2.2015 πρακτικού της εταιρείας με επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού
της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε έτους 2015».
ΘΕΜΑ 3ο Συζήτηση για λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προστίμου για παράνομη τοποθέτηση
αφισών στην κα Ευμορφία Τλα.
ΘΕΜΑ 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Αλίμου και του Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε.
ΘΕΜΑ 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση του Προγράμματος «Παιδειατροφής» και
ορισμός υπευθύνου.
ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή παραίτησης από το Δ.Σ. της Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. του κ. Μπλουγουρά Δημήτριου κατόπιν
της υπ΄αριθμ. 704/13.1.2015 αίτησής του και αντικατάστασή του.
ΘΕΜΑ 7ο Ορθή επανάληψη της 198/2014 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Ορισμός μελών Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της δαπάνης για τον εορτασμό της
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2015.
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α) για ανανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης
λόγω αναπηρίας και β) για χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω
αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων επί της διεύθυνσης
Μακρυγιάννη 21.
ΘΕΜΑ 14ο Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 11/2015 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την αύξηση διάρκειας σύμβασης της προμήθειας ηλεκτρολογ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.