Δήμος Νέας Σμύρνης – δεν ξεκινούν τα μαθήματα του προγράμματος της “Διά Βίου Μάθησης”, λόγω εκλογών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Ενημερώνουμε όλους τους πολίτες, που έκαναν αίτηση (τον Οκτώβριο 2014) για ένταξή τους σε τμήμα (Ξένες Γλώσσες, Η/Υ), του οποίου η λειτουργία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/2-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών
εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκτός από, τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν. 3528/2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. Δεδομένου ότι με την έναρξη ενός τμήματος συνάπτουμε σύμβαση με εκπαιδευτή, που κατ΄ουσίαν θεωρείται πρόσληψη, δεν μπορούμε να κάνουμε ενάρξεις τμημάτων μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.